Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

”Emissioner i rätt segment har god efterfrågan”

Efter en lugn sommarperiod har aktiviteten på marknaden kommit igång ordentligt med bra aktivitet både i primär- och sekundärmarknaden. Riskaptiten är god och emissioner i rätt segment har haft god efterfrågan. Även inom fastighetssektorn där primärmarknaden har känts avlägsen har vi sett några av de starkare bolagen emittera på relativt låga kreditmarginaler. Rapportsäsongen har avslutats och återigen presterar många bolag förvånansvärt starka rapporter trots höga kostnader för räntor och kostnadsinflation, detta tack vare prishöjningar och effektiviseringar på kostnadssidan.

Under månaden har vi passat på att skala ner innehaven i några bolag som handlat starkt eller där vi känt att verksamheten utvecklas åt fel håll. Nyinvesteringar görs fortsatt i stabilare, gärna ocykliska bolag. Ett nytt innehav är Cambio som levererar journalsystem och andra tekniska lösningar till bland annat majoriteten av Sveriges regioner. I deras senaste rapport meddelade de att en av deras största kundgrupper bestående av 8 regioner publikt uttryckt sin intention att förlänga sitt kontrakt i 5+3 år vilket när det är klart innebär att majoriteten av deras intäkter kommer vara säkrade med långa avtal med stabila motparter. En annan ny investering är Sdiptech som är ett investmentbolag som förvärvar och driver bolag med fokus på infrastruktur, de har till exempel bolag verksamma inom vattenrening, laddstolpar och lösningar för ett bättre elnät. Bolaget har tydligt fokus på hållbarhet där alla nya förvärv ska bidra mot FN:s Globala mål.

Givet att marknaden framåt fortsatt känns osäker så positionerar vi oss relativt defensivt inom high yield-segmentet och har även ca 20% av portföljen investerad i investment grade-krediter. Trots detta är den underliggande avkastningen på dryga 9%.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.