Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

En blandad månad

Januari var en blandad månad där breda Stockholmsbörsen SBX gick i moll och sjönk med 1.5%, samtidigt som vi såg en stark utveckling för kreditmarknader. Riskaptiten stärktes under månaden där marknaden fortsatt diskonterar in stora räntesänkningar under året. Fraktrater steg kraftigt under månaden drivet av oroligheterna vid röda havet och marknaden kommer håll noga koll på eventuella effekter på inflationen.

Emissionsmarknaden för krediter har öppnat upp, där även fastighetsbolag har haft möjlighet att emittera på nivåer som är attraktiva, vilket ger en välbehövd stabilitet till både aktie- och kreditmarknaden. Fondens aktieinnehav inom fastighetssektorn gav tillbaka lite av december månads uppgång, samtidigt som enskilda namn inom kreditportföljen fortsatte att utvecklas väl, vilket visar på fondens möjligheter att utnyttja hela kapitalstrukturen för att optimera direktavkastningen inom aktier och krediter när risk/reward skiftar snabbt.

Rapportsäsongen började under slutet av månaden där vi såg en stark utveckling för Volvo som har en oerhört stark balansräkning och ger en rekordhög utdelning. Bolaget har strukturellt förbättrat sina marginaler och vi ser fortsatt positivt på bolagets möjlighet att navigera en något svagare lastbilsmarknad under 2024. Alternus sålde under månaden delar av sin portfölj för att betala tillbaka delar av sin utestående obligation och vi tog möjligheten till att investera likviden i Klarna som emitterade en ny AT1-obligation på attraktiva nivåer. Kreditmarginalen var 9.5% vid emissionstillfället och ger i dagsläget drygt 13%. Bolaget har nu en tydlig väg till lönsamhet och samtidigt gör operationella effektiviseringar, vilket gör att vi ser goda möjligheter för dem att ersätta obligationen vid första lösen om 5 år. Kreditportföljen hade överlag ett bra bidrag från i synnerhet high yield-innehav, där högre riskaptit och lägre spreadar generellt sett är en gynnsam miljö för räntekänsliga faktorer. H&M rapporterade under månaden där lönsamheten kom in något under förväntningarna. Bolaget fortsatte att stärka sin bruttomarginal och vi ser goda möjligheter för H&M att få en hävstång på detta och stärka rörelsemarginalen under året.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.