Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Spin-Off

En något svalare aktiemarknad

Efter en stark avslutning på året så öppnade Stockholmsbörsen året svagare. Den breda svenska börsen tappade knappt 2 procent under månaden. I det stora hela kanske det var dags att ge tillbaka lite. Amerikansk och svensk inflation kom båda in något högre än väntat vilket också kan vara en delförklaring till den något svalare aktiemarknaden. Börsen hoppas på en mjuklandning och lägre räntor. Det gör vi också. Svenska börsen har dessutom släpat efter den amerikanska i samband med ett snabbt tapp på runt 4 procent för svenska kronan mot dollarn under månaden. Dessutom har S&Ps spin-off index tappat mot S&P500 under samma period. Miljön för strukturaffärer är fortsatt god och på både europeiska marknaden och amerikanska ser vi en rad möjligheter samt redan kommunicerade spin-offs. Vi fortsätter att vara aktiva och är med i situationer där vi ser bra riskjusterad avkastning.

Störst positivt bidrag från en sektor såg vi hos industribolag och största negativa bidrag från kommunikation. Bästa avkastning gav Alligo, NCC och Accelleron och sämsta bidragsgivare var Peab, Electrolux och Epiroc. Nästa månad börjar rapportsäsongen på riktigt och vi gör oss redo för att läsa flertalet kvartalsrapporter och träffa bolag.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.