Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Energibolag och oljejättar fortsätter att leverera starka vinster

Aktiemarknaden visade åter styrka under oktober och återhämtade stora delar av tappet från föregående månad. Riskaptiten är tillbaka och bolagens starka kvartalsrapporter gav stöd.

Rapportperioden går mot sitt slut och många bolag har slagit vinstförväntningarna. För de svenska industribolagen har kronförsvagningen medfört valutadopade vinster. Bankerna lämnade starka kvartalsrapporter över lag och de fortsätter att gynnas framgent av stigande räntor. Stora jättar som Alphabet och Amazon påverkas dock tydligt av sviktande konsumtion och minskade reklamintäkter. Energibolag och oljejättar fortsätter att leverera starka vinster.

I den globala delen av portföljen var det verkstadssektorn som utvecklades bäst under månaden. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Deere (+18,5 procent), Merck (+17,5 procent) och Blackrock (+17,4 procent). Sämst utvecklades Adidas (-15 procent) och Taiwan Semiconductor (-10 procent). Vi har under månaden köpt Olympus och avyttrat Cisco. Vi har även ökat vikten något i Pepsico och minskat i Blackrock. Japanska medicinteknikbolaget Olympus kommer in som ett nytt innehav. Olympus är världens största tillverkare av endoskop med en marknadsandel på omkring 70 procent, men de är även relativt stora inom operationsutrustning, där man växer starkt. Bolaget har en låg skuldsättning, uppvisar en god tillväxt och har en hög lönsamhet.

I den svenska delen av portföljen var det främst bolag inom verkstadssektorn som utvecklades bäst under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Skanska (+23 procent), Electrolux (+17 procent) och Atlas Copco (+16 procent). Sämst utvecklades Re:Newcell (-20 procent), Nibe (-12 procent) och Sweco (-11 procent). Vi har enbart gjort mindre korrigeringar i den svenska portföljen under månaden. Skanska levererade en stark kvartalsrapport där både resultat och orderingång överträffade högt ställda förväntningar. Skanska har lyckats hålla uppe marginalerna trots volatila materialkostnader. Även Atlas Copco lämnade en stark kvartalsrapport. För åttonde kvartalet i rad överstiger orderingången intäkterna, vilket är ett styrketecken.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.