Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet, Nyhet

Engagerad ägare och en nål i ögat på bolag som är ”fat and happy”

Som CIO, investeringschef, är Simon Blecher ansvarig för Carnegie Fonders investeringar med uppgiften att alltid agera utifrån andelsägarnas bästa intresse. Receptet för att göra det är att hela tiden integrera, utveckla och utvärdera de finansiella och hållbarhetsrelaterade aspekterna i varje investering som görs.

Hållbarhet är en grundpelare för all förvaltning på Carnegie Fonder, och governance har alltid varit en självklar del i vår investeringsprocess. Rätt ägare tillsätter rätt ledning (G) som får jobbet gjort. Det smittar av sig på bolagets arbete med miljö (E) och sociala frågor (S), möjligheten att rekrytera rätt folk och inte minst tillväxt och lönsamhet.

– I Sverige pratas det ganska lite om är G:et i ESG, men för oss på Carnegie Fonder är god governance det allra viktigaste och en förutsättning för en god företagsutveckling. Vi är en engagerad ägare och brinner verkligen för governance, säger Simon Blecher.

Governance handlar om sätt att påverka bolagen, hur verksamheter bedrivs, vilka styrelser och ledningar de har. Carnegie Fonder vill ha en ägarstyrning i bolaget som vi kan lita på, som är transparent, som är ansvarstagande och som är rättvis. Hur agerar man inom sitt bolag, med sina anställda, i sin fabrik, sina stakeholders och vad man har för upplägg på sin affärsmodell?

Så påverkar vi

En viktig aspekt i god governance är att företagens ledning och styrelse sitter i samma båt som övriga aktieägare, och det är något som Carnegie Fonder har stridit för ända sedan starten 1988.

– Låt oss ta John Mattson som exempel, ett fantastiskt bolag som äger bostäder i Stockholm. Där har vi varit upprörda att så få i styrelsen äger aktier. Det här har vi påpekat i valberedningen som jag sitter i och vi lyfte det även på förra årets stämma. Trots vårt gnäll, eller jag kanske snarare ska säga på grund av det, har nästan alla ledamöter köpt aktier nu, säger Simon.

Simon Blecher sitter även i valberedningen för NCC. Här var Carnegie Fonder med och drev igenom att ledningens rörliga ersättning skulle kopplas till olika klimatmål, vilket den gör nu.

– Det är vi stolta över. Ibland är däremot media en bra kanal för att utöva ägarinflytande, tillägger Simon.

Simon Blecher, CIO

”IBLAND BEHÖVS EXTERN PRESS”

I media kan Carnegie Fonder gå ut och tydligt ta ställning för eller emot olika bolagsrelaterade frågor. Det kan vissa bli lite provocerade av eller förundrade över, men det är viktigt att inte bli kompisar med bolagen. När ledningen är dålig och aktierna går dåligt, då påverkar det oss och våra andelsägare negativt.

– Företag som blir lite ”fat and happy”, trötta och självsäkra glömmer bort att man måste kämpa och gneta varje dag. Då är det bra att vi är där som en nål i ögat. Vi kommer aldrig sova gott när vi märker att innehav som vi älskar går trögt. Därför är vi aktiva i ett tiotal valberedningar. Vi röstar på hundratals stämmor. Vi har hundratals påverkansdialoger varje år och har skickat många brev till olika styrelser, säger Simon Blecher.

Carnegie Fonder kämpar för aktieägarnas bästa i bolagen vi äger. När vi inte kommer längre, när det är fel ledning eller fel styrelse, då väljer vi att sälja.

– Det viktigaste är att bolagen vi behåller och äger, där ska vi alltid påverka och våga ställa de obehagliga frågorna, avslutar Simon Blecher.