Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Ett uselt börsår är till ända

Ett uselt börsår är till ända. Den optimism vi såg under november gav vika och december blev en negativ månad, den amerikanska aktiemarknaden föll med 5,9 procent och den svenska med 2,7 procent. Industrikonjunkturen är svag och centralbankerna har ingen brådska med att börja lätt på bromsen förrän inflationen fallit tillbaka till acceptabla nivåer. Analytiker fortsätter att skruva ner sina vinstestimat och det är tydligt att ekonomin bromsar in men ser vi verkligen det i dagens prissättning? I denna miljö bör kvalitetsbolag med verkliga vinster och stabila balansräkningar premieras.

I den globala delen av portföljen var det läkemedelssektorn som utvecklades bäst under månaden. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Pfizer (+2,2%) GSK (+2,2%), Merck (+1,4%) och Charles Schwab (+0,9%). Sämst utvecklades Olympus (-16,2%), Alphabet (-12,6%) och Apple (-12,2%). Vi har under månaden köpt Charles Schwab och avyttrat Danone. Charles Schwab är en renommerad kapitalförvaltare men har även en stor verksamhet inom traditionell bank. Nästan hälften (45%) av verksamheten utgörs av ränteintäkter som bör gynnas av stigande marknadsräntor. Andra hälften av bolagets intäkter härstammar från fondverksamhet som å andra sidan bör gå bra om marknaden fortsätter återhämtar sig. Charles Schwab är ett välskött finansbolag med en väl diversifierad verksamhet.

I den svenska delen av portföljen var det många av de lite mindre bolagen som utvecklades väl under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Re:Newcell (+19%), Ox2 (+15%) och Munters (+11%). Sämst utvecklades Getinge (-11%), Hexagon (-8%) och SSAB (-7%). Vi har gjort lite mindre korrigeringar i den svenska portföljen under månaden. Renewcell grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm och har som vision att göra modeindustrin cirkulär. De kommunicerade under månaden att de skickat den första leveransen av Circulose dissolvingmassa som producerats till en kund. Det är goda nyheter och ett ytterligare steg i upptrappningen av produktionen i Sundsvall för att nå upp till dess initiala kapacitet om 60 000 ton per år.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.