Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Fastighetsbolagen ser intressanta ut igen

Vi har länge undvikt fastighetssektorn vilket nu ändrats och vi tycker det dyker upp flera billiga situationer samtidigt som riskerna till stor del prisats in i många fall. Under månaden har ett nytt fastighetsbolag adderats till fonden i form av Catena.

Catena utvecklar och förvaltar logistikfastigheter, och vi tycker det sticker ut mot övriga sektorn då de har: 1) högst uthyrningsgrad, 2) lägst LTV (förutom HUFV), 3) högst CEPS growth kommande 4 år, och 4) lägst kontraktsförfall kommande 3 år. Och allt det med en historik av att återinvestera i fortsatt tillväxt. Det är till och med ett finansiellt mål att återinvestera.

Trots ett relativt stort bolag och likvid aktie har Catena bara en småbolagsfond i den senast uppdaterade ägarlistan. Det är inte den billigaste aktien men långt från den dyraste. Jämför vi en kassaflödesmultipel mot andra bolag som återinvesterar/serie-förvärvar i andra sektorer så sticker Catena definitivt ut som billigt, framförallt i förhållande till den låga skuldsättningen.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.