Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Fondfusion genomförd

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och vidareutveckla vår fondportfölj. För att effektivisera förvaltningen har vi per den 24 februari fusionerat fonderna SEB Prime Solutions – NCAM Balanserad och Carnegie SPAR Balanserad. Fondfusionen är baserad på utbytesförhållanden per den 23 februari.

För mer information, vänligen kontakta våra kundspecialister: