Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark lokal kreditmarknad

Vi fick se en händelserik månad på centralbanksfronten. Riksbanken höjde räntan och indikerade samtidigt att en till höjning kunde vara i spel, medan FED lämnade räntan oförändrad men också antyder likt Riksbanken att ytterligare en höjning innan årsskiftet finns på bordet. Många, och så även vi, har under året fått revidera synen på ränteutvecklingen där räntorna är långt högre än vad som tidigare förutspåtts. Men med det sagt så borde räntetoppen om inte ännu nådd åtminstone vara nära förestående.

September har likt tidigare månad också karakteriserats av en hög aktivitet där bolagen passar på att emittera obligationer på löpande band innan det vidöppna emissionsfönstret riskerar att blåsa igen. Vi valde att öka vår exponering i stabila kvalitetsnamnet Ica Gruppen som har kommit att bli en relativt frekvent emittent på den nordiska marknaden med en utestående obligationsskuld om cirka 11 miljarder kronor. Nordea, som är ett av fondens större innehav, var ute och emitterade grönt kapital vilket vi också passade på att investera i. Vi fortsätter vår resa mot en något mer defensiv high yield exponering där vi under månaden adderat fler namn i BB ratingkategorin, med exempel som Millicom med telekomverksamhet i tillväxtländer och Sinch som verkar inom global digital kommunikation.

Som vanligt när marknaden är öppen för nya emissioner så brukar sentimentet vara generellt positivt, vilket också har varit fallet under månaden där vi sett framför allt eftertraktade investment grade namn handla starkt och på kort tid blivit förhållandevis dyra. Vi har därför delvis valt att tillfälligt öka exponeringen mot korta bostadspapper med AAA rating vilka ger dryga 4 procent i väntan på intressanta transaktioner eller att marknaden över lag blir mer prisvärd.

Vi står fortsatt fast vid vår övervikt mot investment grade och försiktiga inställning till primärmarknaden för high yield där vi har sett många bolag med kort historik komma till marknaden med i vissa fall tillåtande villkor. Detta stärker vår tro om att en försiktig positionering av portföljen borde gynnas framgent.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.