Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

FRIGG

Beslutsstöd för tillgångsallokering

Tillgångsallokering förklarar över majoriteten av portföljresultatet över tid och är det centrala beslutet vid förvaltning av breda investeringsportföljer.

Trots detta faktum är det i många fall ett eftersatt område. Många beslut fattas med svaga beslutsunderlag, vilka ofta bygger på historiska data vilket dessvärre har lågt förklaringsvärde på framtida utveckling.

FRIGG är ett framåtblickande beslutstöd för tillgångsallokering. Används internt och
erbjuds även institutioner.


5 frågor där FRIGG kan ge beslutsstöd

  1. Vad är långsiktigt förväntad avkastning på en befintlig portfölj?
  2. Hur ser worst case och best case ut över olika placeringshorisonter?
  3. Är riskprofilen optimal beaktat målsättning, placeringshorisont och risktolerans?
  4. Är portföljen effektiv eller kan avkastningen ökas till samma risk?
  5. Skall portföljen kortsiktigt justeras för att ta tillvara kortsiktiga möjligheter?