Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Hållbarhet är mer än bara cleantech

2023 har verkligen inte varit ett starkt år för den gröna omställningen. Om vi under 2022 konstaterade en ökad angelägenhet att minska beroendet av fossila bränslen efter Rysslands invasionskrig i Ukraina, så kan vi under 2023 se att högre ränta, lägre elpriser och politisk osäkerhet snabbt drog ner entusiasmen och riskviljan. Det är tydligt att aktivitetsnivån har tagit en paus i Europa och i ett globalt perspektiv är det talande att COP28 hölls i oljelandet Dubai och leddes av Sultan al-Jaber, VD för Abu Dhabi National Oil Company. Dessutom har stora nedskrivningar inom vind och sol skrämt investerare som tappat tålamodet med innovation och framtida tillväxt. Det har lett till skarpa fall i många cleantech aktier.

Men det betyder inte att allt hållbarhetsrelaterat har gått svagt. På Carnegie Fonder brukar vi prata om framtidssäkrade investeringar. Vi har en förkärlek till mogna, beprövade affärsmodeller och är försiktiga med ny teknologi och finansiell risk. Det är också i det segmentet många vinnare på omställningen finns. Man behöver inte gå över ån efter vatten eftersom många av de viktigaste bolagen för omställningen har funnits i 100 år och kommer att finnas i 100 år till. ”Gamla” affärsmodeller med beprövad teknologi är ofta just framtidssäkrade och hållbara, annars hade de inte funnits kvar.

2023 var ett bra år även för bolag med medvind från sociala faktorer, demografi och läkemedelsinnovation. Dessa är också långsiktiga teman men där pandemin skapade kraftiga kortsiktiga svängningar, framför allt i bolag med koppling till sjukhus och läkemedelssektorn. Först en enorm brist på resurser, sen en oförmåga att komma in i sjukhusen för försäljning av avancerad utrustning. Under året släppte mycket av flaskhalsarna och det är bland medicinsktekniska bolag som hittar vi några av årets vinnare.

Trots den minskade entusiasmen och avstannade investeringarna inom klimatomställningen så kan vi tyvärr inte blunda för att behoven av enorma investeringar kvarstår för att klara klimatmålen. När vi blickar in i 2024 och 2025 så kommer mycket komma an på politiken. Närmare hälften av världens befolkning går till val. Maktskiften kan få stor påverkan på den politiska viljan och förutsättningarna att investera för omställning. Viktigaste valutgångarna för hållbar utveckling blir EU-valet i juni och än mer amerikanska presidentvalet i november. Däremot har vi fått en hel del klarhet som kommer rullas ut under 2025 och framåt. Incitamentsprogrammen för privatpersoner är på plats i många länder i Europa. Snabbare tillståndsprocesser och lägre ränta kan göra det enklare att förverkliga projekt inom förnyelsebart. Energiineffektiva fastigheter kommer få blåslampan på sig för att ställa om. Behovet har allt annat lika ökat och vi har en fortsatt stark tro på bolag med produkter som fasar ut och ställer om våra industrier och vårt sätt att leva.

Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig och förvaltare av Carnegie All Cap

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.