Stäng
Språk
Meny

Hållbarhetsrapport 2022

Ladda ned hållbarhetsrapport

Sedan starten 1988 har vi på Carnegie Fonder ägnat oss åt aktiv förvaltning, långsiktiga investeringar och ansvarsfullt ägande.

I dag förvaltar vi nära 90 miljarder kronor åt över en halv miljon människor. Vi har ett stort ansvar att fortsätta generera hållbar avkastning och verkligt värde även i framtiden. Vi är därför stolta över att vara det allra första svenska fondbolaget
som fått våra målsättningar för utsläppsminskning verifierade av SBTi. Inom ramen för SBTi for Financial Institutions kommer samtliga våra fonder – inom aktier såväl som krediter, i Sverige och globalt – successivt att linjeras med Parisavtalet. Vårt åtagande är långsiktigt.

Men av Stockholmsbörsens cirka 330 bolag är det bara drygt 30 som har satt ett vetenskapligt förankrat klimatmål, SBT. Ytterligare ett 30-tal har lovat att sätta ett mål, så totalt är det runt 18 procent som tycker det är viktigt att få sina eventuella utsläppsmål vetenskapligt verifierade av en extern part.

Det är rätt klent med tanke på hur allvarligt många företagsledare säger sig se på klimatfrågan, och tyvärr är bilden snarlik i andra länder där vi investerar. Sparare och kapitalförvaltare måste hjälpas åt. Det borde vara en självklarhet för alla bolag som vill låna pengar, ställa ut nya aktier eller på annat sätt ta in kapital, att få sina utsläppsminskningsmål bekräftade. Att sätta ett vetenskapligt baserat utsläppsmål via SBTi är ett effektivt sätt att skapa och säkerställa verkligt värde – och något som vi på Carnegie Fonder uppmanar alla bolag att göra. Hållbarhet är en fråga som ligger bortom nästa kvartal och är en självklarhet för oss som är långsiktiga investerare. Viktiga frågor – som ändå bleknar när vi ser vad som händer i Ukraina. Ett vanvettigt krig i vår omedelbara närhet.

Läs mer om dess effekter på näringslivet och vårt hållbarhetsarbete i årets hållbarhetsrapport.

Andreas Uller, vd Carnegie Fonder

Ladda ned hållbarhetsrapporten

Läs om:

 • 4 Kriget i Ukraina – Det finns ett tydligt före och efter
 • 6 Livet med THOR
 • 10 Artikel 6, 8 och 9
 • 12 Ett ramverk för artikel 9/mörkgröna fonder
 • 14 Aktivt ägande
 • 18 SBTi är ett nödvändigt åtagande
 • 20 Utmaningen med skogen
 • 23 21-punktslistan som blivit branschstandard för nordisk high yield
 • 25 Framtidssäkrad infrastruktur
 • 27 En aktiv ägare i investeringsbranschen
 • 30 Hållbara fastigheter är lönsamma fastigheter
 • 34 En svanenmärkt fond med hårda krav
 • 36 Hållbarhetstermer att hålla koll på
 • 38 TCFD-rapport

Fler artiklar

Ny huvudägare – Carnegie Fonder flyttar hem till Carnegie Holding igen

Ny huvudägare – Carnegie Fonder flyttar hem till Carnegie Holding igen

Carnegie Holding avser att förvärva Carnegie Fonder. Därmed är Carnegie Fonder tillbaka i samma ägarstruktur som rådde till 2016. Carnegie Holding AB (”Carnegie”) avser förvärva Carnegie Fonder från bolagets nuvarande...

Erik Amcoff 31 maj 2022
”En trygg grundsten i långsiktigt sparande”

”En trygg grundsten i långsiktigt sparande”

På 40 snabba sekunder beskriver Simon Reinius målsättningen för Carnegie Global Quality Companies som investerar i precis vad fondnamnet är, globala kvalitetsbolag.

Simon Reinius 19 maj 2022
”Syns man inte finns man inte”

”Syns man inte finns man inte”

Med många resdagar träffar Johan Kruse kunder i hela Sverige för att inspirera rådgivare om Carnegie Fonders produktutbud och för att förstå kundens affär. Men med myror i brallan finns...

Kristina Flintull 4 maj 2022