Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2022

Det är plågsamt uppenbart att hållbarhet inte bara handlar om miljö och klimat.

Sedan starten 1988 har vi på Carnegie Fonder ägnat oss åt aktiv förvaltning, långsiktiga investeringar och ansvarsfullt ägande.

I dag förvaltar vi nära 90 miljarder kronor åt över en halv miljon människor. Vi har ett stort ansvar att fortsätta generera hållbar avkastning och verkligt värde även i framtiden. Vi är därför stolta över att vara det allra första svenska fondbolaget som fått våra målsättningar för utsläppsminskning verifierade av SBTi. Inom ramen för SBTi for Financial Institutions kommer samtliga våra fonder – inom aktier såväl som krediter, i Sverige och globalt – successivt att linjeras med Parisavtalet. Vårt åtagande är långsiktigt.

Men av Stockholmsbörsens cirka 330 bolag är det bara drygt 30 som har satt ett vetenskapligt förankrat klimatmål, SBT. Ytterligare ett 30-tal har lovat att sätta ett mål, så totalt är det runt 18 procent som tycker det är viktigt att få sina eventuella utsläppsmål vetenskapligt verifierade av en extern part.

Det är rätt klent med tanke på hur allvarligt många företagsledare säger sig se på klimatfrågan, och tyvärr är bilden snarlik i andra länder där vi investerar.

Sparare och kapitalförvaltare måste hjälpas åt. Det borde vara en självklarhet för alla bolag som vill låna pengar, ställa ut nya aktier eller på annat sätt ta in kapital, att få sina utsläppsminskningsmål bekräftade. Att sätta ett vetenskapligt baserat utsläppsmål via SBTi är ett effektivt sätt att skapa och säkerställa verkligt värde – och något som vi på Carnegie Fonder uppmanar alla bolag att göra. Hållbarhet är en fråga som ligger bortom nästa kvartal och är en självklarhet för oss som är långsiktiga investerare.

Viktiga frågor – som ändå bleknar när vi ser vad som händer i Ukraina. Ett vanvettigt krig i vår omedelbara närhet. Läs mer om dess effekter på näringslivet och vårt hållbarhetsarbete på nästa uppslag.

Andreas Uller, vd Carnegie Fonder