Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Historien har för vana att upprepa sig

Kina befinner sig idag i ett läge där Japan var för trettio år sedan, i början av 90-talet. Kinas ekonomi har under fyrtio års tid drivits av ökad öppenhet mot omvärlden, utländska direktinvesteringar, outsourcing av produktion och tekniköverföring samt export av konsumentvaror till västvärlden. Den tiden är nu förbi och vi ser framför oss en mer mogen ekonomi som växer med 2-3 procent per år. Kina har en svag demografisk struktur på befolkningen. Landets befolkning minskar nu för första gången sedan 1960.

Tillväxten har till allt för stor del drivits av export och bygg-och fastighetssektorn. Exportmotorn har drabbats hårt av de handelshinder och sanktioner som USA infört sedan 2018. Fastighetssektorn har en pyramidliknade struktur där man sålt bostäder på ritning och använt kassaflödet till att köpa mer mark. Bolagen är också hårt skuldsatta. Ett antal stora fastighetsbolag befinner sig nu i rekonstruktion.

Indien å andra sidan befinner sig där Kina var för tjugo år sedan. Den indiska ekonomin går in i ett skede med tio till femton år av strukturell drivkraft framöver. Förutom fördelaktig demografi så har Modi´s regering genomfört stora ekonomiska reformer de senaste tio åren som lägger grunden för ökad tillväxt. Statliga investeringar ökar i infrastruktur som vägar, kraftproduktion, förnybar energi, lagring av energi samt inte minst nytt järnvägsnät och ny vagnpark. I Modi´s plan för grön omställning ingår förutom investeringar i förnybar energi också elektrifiering av transporter i städerna. BNP växer med över 7 procent.

Under våren 2024 kommer Indien att utlysa allmänna val. Narendra Modi och BJP partiet har styrt landet sedan 2014. Modi´s reformpolitik har lyft stora grupper av befolkningen ur fattigdom. Tack vare detta har hans populäritet ökat, även i fattigare delstater som Uttar Pradesh med 200 miljoner invånare. BJP har stöd av 53 procent av befolkningen medan det det största oppositionspartiet, Kongresspartiet som styrs av familjen Gandhi, endast stöds av 13 procent av väljarna. I november hölls delstatsval i fyra stater. BJP säkrade makten i tre av dessa, vilket sågs som ett bevis på Modi´s starka ställning inför valet i maj 2024.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.