Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Högre räntor och geopolitik gav korrigering för Kinas börsutveckling

De asiatiska marknaderna korrigerade i februari. Kinesiska aktier steg med drygt 44 procent från slutet av oktober fram till slutet av januari. Teknologibolagen steg ännu mer. Den viktigaste anledningen var att Kina övergav sin nollvision mot Covid och öppnade ekonomin igen.

Uppgången drevs också av ökad riskaptit, som en funktion av att marknaden förväntade sig att global inflation skulle avta, och att Fed skulle nå räntetoppen under våren. I februari blev vi varse att inflationen inte ger sig så lätt. Fed kommer att fortsätta med räntehöjningar under våren.

Dessutom försämrade geopolitiska förvecklingar under februari relationen mellan USA och Kina ytterligare. USA vill stoppa amerikanska direktinvesteringar i kinesiska teknologisektorn. En kinesisk spaningsballong över amerikanskt territorium bidrog till det spända läget samtidigt som USA anklagar Kina för planer att sälja krigsmaterial till Ryssland.

Kinas ekonomi förväntas återhämta sig under året. Det kommer dock ta tid och de kortsiktiga aktörerna på börsen saknar övertygelse. Om man väger in det faktum att globala fonder inte deltog i börsuppgången sedan oktober och att många Asienfonder fortfarande har en relativt låg exponering mot Kina, så är slutsatsen att passiva ETF-flöden och hedgefonder drev upp kurserna väl snabbt.

I mars väntar vi på besked från Kinas NPC, National peoples congress, där Xi Jinping ska utse ny premiärminister och nytt ledarskikt. Mötet förväntas fokusera på ekonomisk tillväxt och stödåtgärder för att få fart på ekonomin, efter fem år då stabilitet och hantering av risker har dominerat.

Kinesiska aktier är inte högt värderade, vare sig jämfört med sin egen historik eller med andra asiatiska marknader såsom Indien. Det kommer att krävas mer övertygande bevis om starkare ekonomi och bolagsvinster framöver för att börsen ska kunna stiga uthålligt.

Nyligen kom data från inköpscheferna, PMI, som var bättre än på länge. Efter det kinesiska nyåret har också försäljningen av bostäder börjat återhämta sig från låga nivåer. Inhemskt resande och restaurangbesök är tillbaka på normala nivåer före pandemin, medan bilförsäljning och försäljning av kapitalvaror släpar efter.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.