Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Indiska industribolag visar stark tillväxt och lönsamhet

Den indiska marknaden fortsätter att utvecklas väl med stark tillväxt i ekonomin och mycket god utveckling för företagen vad gäller omsättning och lönsamhet. Indien framstår som attraktivt i jämförelse med andra länder inom tillväxtmarknader och Asien, speciellt vid en jämförelse med Kina. Inhemska investerares flöden till börsen visar fortsatt styrka, avtagande inflationstrend innebär att den indiska centralbanken kan avvakta med ytterligare räntehöjningar och utländska investerare visar nu förnyat intresse för indiska företag.

Den kinesiska ekonomin fortsätter att visa svag utveckling. Alla segment visar svagare utveckling utom serviceindustrin. Inköpschefernas aktivitet i maj indikerar att ekonomin återigen krymper. Både industrin och fastighetsmarknaden har problem och hushållen avvaktar med sin konsumtion. Det är bara att konstatera att globala investerares förväntningar om att regeringen skulle lansera stimulanspaket för att lyfta ekonomin, har kommit på skam.

Indiens regering har i år tydligt visat att ambitionen är att stimulera tillväxten, dels via en expansiv statsbudget med stora statliga investeringar, dels via den privata sektorn. Det är tydligast för industribolagen inom verkstad, byggsektorn och för bolag som är underleverantörer till infrastruktursatsningar. När vi granskar helårsresultaten för dessa branscher syns en tydlig trend med ökat orderinflöde, högre kapacitetsutnyttjande och stark utveckling för omsättning och vinst.

I fonden har vi investerat i ett antal medelstora bolag inom industrin och som är underleverantörer till infrastrukturprojekt. KEI Industries är ett exempel. De tillverkar kablar, både till hushåll och industri samt till kraftdistribution. Tillväxten drivs av en ökad elektrifiering och utbyggnad av förnybar energi i Indien. Supreme Industries tillverkar gjutna plastkomponenter till industrin inklusive pvc rör som används till infrastruktur samt vatten- och avloppsledningar.

Fonden har nyinvesterat i Sona BLW Precision som tillverkar gjutna komponenter till bilindustrin, elmotorer och växellådor till elfordon med mera.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.