Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

JANUARI 2024

Börsåret har startat med en svag inledning för svenska aktier men desto starkare för den amerikanska aktiemarknaden. Stockholmsbörsen (SIXRX) sjönk med 1,7 procent och den amerikanska (S&P500) steg med 1,7 procent. Dessutom stärktes den amerikanska dollarn med ca 3 procent mot den svenska kronan under månaden. Rapportperioden har startat och bolagsrapporterna har kommit in relativt i linje med marknadens förväntningar.

MÅNADENS SPANINGAR

1. Efterfrågan på krediter har varit hög under månaden vilket har resulterat i primärtransaktioner med stora orderböcker och kreditmarginaler som har dragits ned ordentligt. Utvecklingen har gått snabbt och delvis befogad med hänsyn till de stora räntenedgångarna vi såg i slutet av 2023, men givet konjunkturella förutsättningar tycker vi att viss försiktighet bör iakttas. Särskilt i sektorer där volym och pris på obligationerna starkt korrelerar med marknaden och för bolag där obligationsstrukturen snarare liknar aktierisk än kreditrisk vilket man bör få betalt för. Således bör man som investerare leta risk i andrahandsmarknaden istället för primärmarknaden men framförallt fokusera på kvalitet – hellre köpa bra krediter dyrt än att inte få rätt betalt för hög risk.  

2. Efter en rekordstark avslutning på 2023 så började 2024 med en mer blandad månad. Svenska index stängde ner något på månaden medan amerikanska och euroepiska index steg någon eller några procent. Då den svenska kronan försvagades var den effekten på utländska index i kronor räknat förstärkande. Ser vi på subindex i Europa (i breda Stoxx 600) så var månadens starkaste sektorer Teknologi, Media och Resor & Fritid medan de svagaste var Basindustri, Handel och Utilities (energibolag/kraftproducenter). Man kan notera att den räntekänsliga fastighetssektorn föll tillbaka i början på året, såväl i Europa som Sverige, men att det skall ses i ljuset av exceptionella uppgångar under november och december 2023.

3. Nya förutsättningar för fastighetsbolagen. Obligationsmarknaden är åter ett bra finansieringsalternativ för många av fastighetsbolagen. Under januari såg vi hur ett par av dem kunde emittera även lite längre obligationer med löptider på fem år. Med tanke på att underliggande swap-kurva har en inverterad räntebana kan en obligation med fast ränta göras till en förhållandevis fördelaktig kupong. Exempelvis emitterade Humlegården en femårig obligation till strax under fyra procent. Med nya förutsättningar kan oron dämpas kring förfall och det är inte längre givet att en omfinansiering för fastighetsbolagen blir dyrare än tidigare.

4. Flera av de stora teknikjättarna har rapporterat. Meta Platform lämnade en stark rapport – de trefalidigade vinsten i det fjärde kvartalet. Bolaget ska nu betala ut en utdelning för första gången (0,5 dollar per aktie) och de planerar dessutom för ett återköpsprogram om 50 miljarder dollar. Aktien rusade hela 20 procent och börsvärdet ökade med 197 miljarder dollar, vilket är den största värdeökningen under en enskild handelsdag i börsens historia (enligt Bloomberg).