Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Juni levererade både ros och ris

Juni har likt första halvåret givit både ros och ris till portföljen. Majoriteten av innehaven är stabila, men anledningen till att avkastningen inte varit enligt förväntan kan tillskrivas ett fåtal innehav.

Trots en förhållandevis låg exponering mot sektorn, 12 procent, så är det framför allt fastigheter som tyngt avkastningen. Vi ser att diskrepansen inom sektorn har blivit större där vi ser bolagen som gör allt rätt också glädjande nog premieras på marknaden samtidigt som de sämre rustade bolagen kan straffas förhållandevis hårt. Castellum är portföljens största fastighetsinnehav och är bland de största positiva bidragsgivarna till fonden under både juni och första halvåret. Samtidigt som innehav som SBB och Heimstaden Bostad är exempel på de som tyngt mest. Portföljen har en mycket låg exponering mot just SBB på under 0,5 procent. Heimstaden Bostad har förutom kapitalstarka ägare också attraktiva tillgångar varför vi inte förväntar oss något annat än en full återbetalning av de obligationer vi äger vid förfall.

Även namn som Oriflame och Intrum har haft en negativ utveckling. Oriflame har kämpat i motvind från både covid och krig samtidigt som de tyckte att en utdelning var på plats, vilket föga förvånande gav en nedgraderad rating. Lägg till ett ledningsbyte och efterföljande negativa effekt på obligationerna överraskar nog ingen, om än väldigt tråkigt. Intrum har länge, genom flertalet ledningar, lovat att ta ned skuldsättningen utan att lyckas och i takt med att räntan och därmed finansieringskostnader ökar så straffar marknaden bolaget för dess ovilja och/eller misslyckande att sänka belåningen.

Månadens positiva nyhet var dock att Humble har tagit upp både ny bankskuld och gör en nyemission med syfte att återlösa befintliga obligationer vilket gav en positiv prisrörelse om nästan 5 procent.

I ett skede där vi närmar oss en sämre ekonomi men som ännu inte är synlig i bolagens siffror så är vi fortsatt väldigt selektiva med nya high yield investeringar och har en något försiktig positionering av portföljen genom att ha en viss övervikt mot investment grade då vi tycker att det är attraktivt både utifrån risk och avkastning. Därför valde vi också under månaden att investera i exempelvis Ica som ger nästan 5,5 procent med en löptid om dryga 3,5 år.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.