Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Kommer finanspolitiken hjälpa eller stjälpa penningpolitikens intentioner?

Svenska räntor fortsatte upp under första halvan av oktober för att sedan korrigera tillbaka något. Ser vi till jämförelsen med Tyskland handlas båda ländernas tioåringar på ungefär samma nivå. I väntan på Riksbankens nästa penningpolitiska möte i slutet av november riktas blicken mot finanspolitiken. Där blir det en utmaning för den nya regeringskoalitionen att lyckas leverera på vallöften utan att riskera Riksbankens intentioner att bromsa inflationen.

Implementeringen av Tidöavtalet, som presenterades inför Ulf Kristerssons Regeringsbildning, behöver hitta rätt tajming och finansiering. Det blir en klurig balansgång att inte göra väljarna besvikna samtidigt som regeringen behöver bedriva en någorlunda stram finanspolitik. Utvecklingen i England, där vidlyftiga budgetförslag ledde till stor turbulens och sedermera premiärministern Liz Truss avgång, kanske kan ses som ett varnande exempel.

I portföljen har vi ökat durationen något då vi köpt lite längre obligationer både avseende stat, kommun och bostad samtidigt som vi sålt av instrument med kortare tid till förfall. Även om det kan förväntas vara fortsatt volatilitet i marknaden är swap-räntorna nu på mer tilltalande nivåer och portföljen ligger mer eller mindre uteslutande allokerad mot räntepapper med fast ränta.

I november kommer även en längre durationsförläning i OMRX Treasury Bond då den kortaste obligationen i index försvinner eftersom den kommer att ha mindre än ett år kvar till förfall. Även om vi successivt ökat vår durationsexponering avser vi inte att följa med hela vägen upp till den nya durationen för benchmark. Denna tenderar att bli lätt volatil vid sådana här tillfällen när enstaka obligationer ramlar ur index.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer utgivna av stabila emittenter med fokus på stat, kommun och bostadsobligationer. Samtliga obligationer i portföljen är utgivna i svenska kronor. Fonden håller en lång räntebindning och är således exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.