Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Fastighetsfond Norden, Nyhet

Kortvarigt regn

Efter två mycket starka börsmånader för fastighetsbolagen i slutet av förra året kom en sättning i januari. Stigande långräntor påverkade sentimentet negativt. På sätt och vis är det hälsosamt med lite regn efter solsken. Den positiva trenden från förra året lär fortsätta, givet att vi går in i en period med sannolikt sjunkande styrräntor.

Några fastighetsbolag hann att rapportera sina resultat för förra årets fjärde kvartal under månaden. Både de underliggande resultaten och fastighetsnedskrivningarna överraskade positivt. Atrium Ljungberg antyder dessutom att det fjärde kvartalet eller nästa kvartal, kan vara det sista med nedskrivningar. Möjligen är det en funktion av brist på relevanta jämförelsetransaktioner och sjunkande långräntor, men ändå oväntat positivt. Som väntat har bolagen bundit lån på attraktiva nivåer under det fjärde kvartalet och på så sätt fått ner snitträntan. Det lär vi få se hos fler bolag framöver.

En annan positiv utveckling är att flera bolag nu har kunnat emittera obligationer till lägre marginaler än tidigare. Castellum, Cibus och speciellt Corem överraskade positivt i prissättningen. För Corems del innebär detta att bolaget inte är pressat att sälja fastigheter på samma sätt som tidigare. För sektorn som helhet kan man också dra en lättnadens suck, även om det på sista raden fortfarande är relativt dyrt att låna pengar.

Bostadsutvecklingsaffären är generellt sett pressad just nu, med få starter och dålig lönsamhet i projekten. Detta låg bland annat bakom vinstvarningar och dåliga resultat för Peab och JM. Skanska har också vinstvarnat men mer relaterat till nedskrivningar av kommersiella fastigheter. För Skanskas del var nedskrivningarna också relativt väntade och blygsamma. Det var också en lättnad att Skanska inte tog nedskrivningar i övrig verksamhet.

Under de sista dagarna i december köpte jag defensiva aktier som D-aktier i Sagax och preferensaktier i NP3 och ökade i Skanska och NCC. Jag lät också kassan öka något. Efter sättningen för sektorn under första halvan av januari har jag agerat tvärtom, minskat kassan och sålt av defensivt och minskat i NCC och Skanska, samt ökat i de traditionella fastighetsbolagen igen.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.