Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Långsiktig överavkastning

Maj blev en klart positiv månad för Carnegie Listed Private Equity där uppgången i april förstärktes. Bäst utveckling hade Chrysalis, HG Capital och 3i. Tidigare har vi kunnat berätta om god utveckling för de amerikanska fondbolagen med starka siffror för bland annat fondresningar.

Denna månad var det i stället våra europeiska och asiatiska innehav som gick bäst. Även om det är lägre aktivitet vad gäller investeringar och avyttringar, så har kvartalsrapporterna visat på god utveckling i underliggande portföljbolag. Ett bra exempel är HG Capital som redovisade en värdeuppgång på 4 % under det första kvartalet (NAV) samtidigt som de 20 största underliggande bolagen hade en försäljningstillväxt på 30 % och en vinstökning på 27 % sett över 12 månader. I dag ligger normalt rabatten vid försäljning av andelar i private equity-fonder på 10-20 %. En stor andel i en av HG Capitals fonder såldes nyligen till NAV-värdering, alltså utan rabatt.

Under månaden har det varit mycket kontakt med våra innehav, bland annat har HarbourVest och Oakley haft investerardagar. HarbourVest har i över 40 år investerat i private equity, främst fonder, och har ett kapital på över 100 miljarder USD. Vi är investerade i deras börsnoterade bolag, HVPE, på Londonbörsen som investerar i deras egna fonder och erbjuder daglig likviditet till en låg kostnad. Trots en lite avvaktande marknad i dagsläget uttryckte de stor optimism inför framtiden och tror sig kunna fortsätta att leverera betydligt högre avkastning än börsen. HVPE har på 10 år haft en årlig överavkastning jämfört med börsen på 5,7 % (världsindex) och deras avyttringar har i snitt sålts till 55 % högre pris än bokfört värde (NAV). Samtidigt handlas aktien med 46 % rabatt jämfört med NAV per 30 April 2023.

Oakley kunde på sin investerardag också presentera starka siffror. Årlig NAV-tillväxt på 23 % över 5 år och avyttringarna sedan start har sålts för i snitt 54 % över bokförda värden och aktien handlas till nära 30 rabatt.

Även om alla våra innehav inte levererat lika starkt som exemplen ovan så bedömer vi överlag förutsättningarna som goda för fortsatt värdeökning och vi förväntar oss att rabatterna successivt minskar i takt med fortsatt rapportering av god utveckling.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.