Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

FRIGG

Långsiktiga tillgångsprognoser, H1 2023

Carnegie Fonders prognoskommitté uppdaterar de långsiktiga tillgångsprognoserna halvårsvis. Via länken nedan hittar du prognoserna för H1 i sin helhet.

– Inflationsförväntningarna har minskats till 2% efter kraftigt uppställ förra sommaren som nu kommit tillbaka.

– Aktierelaterade tillgångar ligger relativt oförändrade drivet av lägre inflation som kompenseras av något lägre multiplar. 

– Hedgefonder har ökat i förväntad avkastning med en ökning i riskfri ränta.

CF FRIGG är ett dynamiskt framåtblickande beslutstöd för tillgångsallokering.