Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Ljusa utsikter

Året har börjat bra för Carnegie Listed Private och den positiva utvecklingen från slutet av förra året har fortsatt. Förutsättningarna har förbättrats och utsikterna framåt ser ljusare ut med en sjunkande räntenivå och fler bolagstransaktioner. Trots en återhämtning för våra innehavs aktiekurser värderas många bolag fortfarande till stora rabatter jämfört med underliggande värden. Normalt är det i perioder med fler avyttringar som aktievärderingarna för vår typ av bolag återhämtar sig då marknaden ser bevis på att underliggande värden varit konservativa när portföljbolag säljer till betydligt högre pris än det bokförda värdet. Portföljbolagens värderingar är kopplade till värderingen av börsbolag, men med en eftersläpning, så det fjärde kvartalets börsuppgång kommer att synas i våra innehavs bokförda värden lite längre fram.

För några aktuella exempel på vår portföljs utveckling i dagens marknad kan vi lyfta fram HarbourVest, Pantheon, HBM Healthcare och Blackstone. Det amerikanska fondbolaget Blackstone är ett av våra största innehav och deras rapport för 2023 överträffade de relativt lågt ställda förväntningarna med en vinstökning under det fjärde kvartalet och värdeökning för investeringarna under året inom krediter, infrastruktur, private equity och life sciences, medan fastighetsinvesteringarna gick sämre. Det förvaltade kapitalet uppgick till 1040 miljarder USD, med 148 mdr in och 74 mdr ut. HarbourVest och Pantheon har ett stort antal fondinvesteringar och deras rapporter visar tydligt hur private equity-marknaden utvecklas med något fler avyttringar den senaste tiden och sakta minskande rabatter. De handlas i dag med 35-40% rabatt. HBM Healthcare kom med positiva nyheter i januari med ett utköpsbud med över 100% premium av deras portföljbolag Ambrx Biopharma som de tidigare börsnoterat. Ett annat bolag som de utvecklat och satt på börsen, Longboard Pharmaceuticals, fyrdubblade kursen i januari efter publicerandet av forskningsresultat. HBM handlas i dag till cirka 20% rabatt, att jämföra med en betydande premiumvärdering innan 2022.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.