Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

MAJ 2024

Maj blev en stark börsmånad. Den amerikanska börsen bjöd på nya börsrekord. Amerikanska Nasdaq rusade 6,9 procent och Carnegie Småbolagsindex steg med drygt 5 procent. De långa räntorna sjönk något under månaden, den svenska tioåringen backade med 9 punkter och den amerikanska med 18 punkter. Kommunikationen från Federal Reserve är hökaktig och det är tydligt att investerare tvekar kring tidpunkten för räntesänkningar från Fed. Mycket talar för att vi får se en stigande volatilitet i marknaden de kommande månaderna. 

MÅNADENS SPANINGAR

1. Riksbanken är överens med marknaden. Efter en lång tids divergens mellan marknadens förväntningar på styrräntan och Riksbankens egna prognoser ligger de numera väldigt nära varandra. Framför allt skedde detta genom den nedjusterade räntebana som presenterades i den senaste penningpolitiska rapporten där Riksbanken sänkte sin prognos för nivån på styrräntan ganska ordentligt. Det är dock inte hela förklaringen. Även marknaden har under året justerat sin förväntansbild, fast då åt andra hållet. Med de färre sänkningar som nu prisas in, strax under 3 stycken under 2024, har man mötts från två håll och därmed ligger nu marknaden och Riksbanken i princip i linje med varandra.

2. De makalösa 7 har blivit de fantastiska 5. Under fjolåret så agerade 7 stora aktier draglok på USA- börserna; Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta och Tesla. I år har Apple och än mer Tesla slutat gå upp och de övriga har i stället döpts om till ”de fantastiska fem”. I maj kom Nvidia, vars aktie är upp 125 procent bara i år, med ett resultat som steg 628 procent år över år. Men för att sätta marknadens förväntan på Nvidia i perspektiv kan man jämföra bolaget med hela den amerikanska energisektorn. Nvidias börsvärde på 2 500 miljarder USD, är ca 1 000 miljarder USD större än hela den amerikanska energisektorn, men dess vinst på rullande 12 månader är 66 procent lägre än den samlade vinsten i energisektorn.

3. Börsrekord runt om i världen. Vi noterar att 14 av världens 20 största börser har satt nya rekord under senare tid. I USA har S&P 500 index noterat 24 nya rekordnivåer hittills i år. Nasdaq Composite Index steg till nya rekordnivåer efter att chiptillverkaren Nvidia gett det teknologitunga indexet rejäl fart upp efter en stark bolagsrapport. Även det svenska storbolagsindexet OMXS30 nådde nya rekordnivåer under slutet av maj. Börsyran förklaras av starka företagsvinster samt förväntningar om kommande räntesänkningar.