Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

Mål: Att hitta Apple innan de blev Apple

fond i fokus: Global Quality Small Cap

Den första december 2022 lanserade vi vårt senaste tillskott till globalfamiljen inom Carnegie Fonder: Carnegie Global Quality Small Cap. Förvaltningen bygger på samma strategi och metodik som vi använder för den framgångsrika Carnegie Global Quality Companies och förvaltas av samma team. Skillnaden är att här investerar vi i mindre bolag med målet att identifiera framtidens stora kvalitetsbolag. Tänk Apple innan de blev Apple.

Den första juni fyllde fonden ett halvt år och som alla småbarn tycker vi även halvår är viktiga milstolpar att fira.

  • Vi kan konstatera att även under en utmanande startperiod med seglivad inflation, svaga ekonomiska utsikter och en mindre bankkris så har fonden levererat bra. Efter bara 6 månader ligger vi redan 3 procentenheter före MSCI:s globala småbolagsindex. Vi har haft starka bidrag från bolag inom varierande sektorer såsom japanska halvledartestaren Advantest, svenska streamingbolaget Spotify (som vi sålde i april), italienska lyxdesignern Moncler, schweiziska förpackningsleverantören Sig Group och amerikanska generatortillverkaren Generac.
  • Utöver bättre avkastning har vi även haft lägre risk där standardavvikelse ligger 1,5 procentenheter lägre än indexets. Under bankoron i mars tjänade vi på saknaden av exponering mot sektorn och tappade 5 procentenheter mindre än MSCI World Small Cap Index. Målsättningen är som alltid att över tid leverera högre avkastning till lägre risk än jämförelseindex. Vi är glada att lyckats med det hittills och har all förhoppning att kunna fortsätta leverera det framåt.
  • Tittar vi framåt har vi en spännande portfölj som vi är övertygande kan skapa långsiktigt stark riskjusterad avkastning. Ett favoritbolag är amerikanska Darling Ingredients, ett matåtervinningsbolag som tar hand om överblivna fetter och andra restprodukter från restauranger och omvandlar det till foder, djurmat och biobränslen. De har en ledande position inom den växande inhemska marknaden och vi ser också potential i internationell expansion. Stark tillväxt som stöds av omställning mot cirkulära ekonomier i kombination med hög lönsamhet och låg värdering gör de till en väldigt spännande investering i dagsläget.
  • Ett annat innehav värt att nämna är Shutterstock som är en marknadsledande leverantör av digital media. Ett obelånat och snabbväxande bolag som utmärks av starka kassaflöden och hög lönsamhet och en alldeles för låg värdering. Här finns även potential att rida på expansionen av AI då deras massiva bibliotek används för att mata och träna AI-modeller.

Quality-strategin innebär att vi letar bolag som uppfyller tre kriterier; god långsiktig tillväxt, hög uthållig lönsamhet och låg konjunkturkänslighet. Hypotesen är att marknaden tenderar att underskatta vikten av lönsam tillväxt och låg risk. Endast 1 av 10 bolag klarar våra kriterier och utifrån detta mindre universum identifierar vi sedan en fokuserad portfölj av fundamentalt undervärderade bolag. Portföljerna kombinerar ett högt förväntat avkastningsplan med låg risk och målsättningen är att de ska utgöra stabila grundstenar i långsiktiga investeringsportföljer. Med låg risk kan investerare även öka sin totala aktieexponering utan ökad portföljrisk.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Författare

Didrik Isaksson

Civilekonom från Jönköping Universitet. Bolagsanalytiker på Carnegie Fonder sedan 2022.