Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

”Många av världens börser uppvisade imponerande uppgångar”

Aktiemarknaden utvecklades positivt under juni. Många av världens börser uppvisade imponerande uppgångar under första halvåret. Nasdaq steg med hissnande 32 procent i lokal valuta, vilket är det bästa halvåret på fyrtio år. Den svenska börsen mätt som SIXRX steg med 14 procent under motsvarande period. Optimismen har spirat då inflationen vänt ned och det mesta med koppling till AI uppvisat kraftiga kursuppgångar.

I den globala delen av portföljen var det verkstad och finans som utvecklades bäst under månaden. Läkemedel och dagligvaror hade en svag period. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Deere (+17 %), Apple (+9 %), Charles Schwab (+8 %) och Visa (+7 %). Sämst utvecklades Roche (-5 %), Deutsche Telekom (-4 %) och Alphabet (-3 %). Vi har under månaden investerat i Coca-Cola, ett nytt innehav i fonden. Coca-Cola har ersatt PepsiCo i portföljen. Aktievärderingen har kommit ner och vi bedömer att det är ett bra läge att investera i aktien. Coca-Cola är ett av världens mest kända och ikoniska varumärken. Företaget har en bred produktportfölj och dessutom en stark geografisk närvaro över hela världen. De har en stabil och diversifierad intäktsbas från främst kolsyrade läskedrycker. De satsar dessutom alltmer på hälsosammare alternativ som till exempel Honest Tea och Fuze Tea.

Under slutet av månaden har vi även investerat i Siemens Healthineers. En ledande aktör inom medicinsk teknik. De erbjuder innovativa produkter och tjänster inom områden som bildanalys och labbdiagnostik, sjukhusautomatisering och molekylärmedicin.

I den svenska delen av portföljen var det många av verkstadsbolagen som utvecklades väl under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Re:Newcell (+13 %), Volvo (+11 %) och SSAB (+11 %).

Sämst utvecklades Getinge (-24 %) och Lindab (-11 %) och Systemair (-9%). Getinge var ett återhämtningscase för 2023… Bolaget vinstvarnade för andra gången på kort tid och därmed har återhämtningen definitivt skjutits på framtiden. Getinge kommunicerar att de har kvalitetsproblem samt lider av komponentbrist, vilket lett till en negativ påverkan om cirka 400 miljon kronor på rörelseresultatet under kvartalet. Getinge måste visa att de kan komma till rätta med problemen om de ska kunna vinna tillbaka marknadens förtroende.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.