Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

Marknadsledare inom framtidsindustrier

November månad bjöd på en återhämtning för globala småbolag. FEDs beslut om att lämna räntorna oförändrade tolkades av marknaden som en signal att räntehöjningarna nu var över och fick börsen att gå upp medan långräntor föll. De sektorer som gick starkast var IT och sällanköpsvaror vilket indikerar en ökning i riskaptiten. Kronan repade sig även mot samtliga större valutor vilket mildrade uppgången något och MSCI World Small Cap Index slutade månaden på 2,5% i SEK.

Carnegie Global Quality Small Cap levererade en fin avkastning på 3,3%. I portföljen var det framförallt industrisektorn som gick bäst följt av finans och IT-sektorn. Bolagen med starkast utveckling var Alfen, Truecaller, TDK, Williams-Sonoma och Tomra.

Alfen är ett nederländskt bolag som är en världsledande tillverkare av smarta energilösningar, inklusive transformatorstationer, energilagringsystem och laddningsstationer för elbilar. Det är produkter som är väsentliga för energiomställningen och marknaden för dessa produkter växer i snabb fart. Alfen är nu i en stark position för att ta vara på denna strukturella tillväxt.

Tomra är ett norskt bolag som tillverkar insamling och sorteringsmaskiner. Största verksamheten är inom återvinningsautomater där Tomra är den absolut största aktören. Andra segment är sorteringsmaskiner för mat- och gruvindustrin där bolaget även ser en hög tillväxt. Precis som för Alfen så är Tomra en marknadsledande aktör inom ett segment som kommer gynnas av strukturella trender. I Tomras fall är detta övergången till ett cirkulärt samhälle samt ökat behov att effektivisera mat- och gruvindustrin.

Det är ingen slump att Carnegie Global Quality Small Cap äger många marknadsledande bolag. Marknadsledare har oftast starka konkurrensfördelar så som varumärke, patent eller tekniskt försprång som i sin tur leder till en uthållig överlönsamhet, ett av våra kvalitetskriterier. Vi söker även god långsiktig tillväxt och låg konjunkturkänslighet, våra två andra kvalitetskriterier. Sammantaget hamnar vi ofta i bolag som är marknadsledare i konjunkturokänsliga, hållbara framtidsindustrier.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.