Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

Navigerar i en turbulent finansmarknad

Under månaden kom riskaptiten tillbaka och vi fick se en återhämtning på världens börser. Globalt index (MSCI world) steg med 7 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 8 procent. Dow Jones rusade med 14 procent, vilket är den bästa månaden sedan mitten av 70-talet.

Inflationen fortsätter att stiga och har nu nått nivåer som vi inte sett sedan tidigt 80-tal. Centralbankerna har agerat och genomfört kraftiga styrräntehöjningar. Energikrisen kommer att dämpa tillväxten i Europa. Den ekonomiska avmattningen som vi ser i Kina och Europa kommer i sin tur att minska efterfrågan och tynga den amerikanska exporten.

ECB höjde refinansieringsränta med 75 punkter till 2,0 procent under månaden. Fed har höjt styrräntan med 3,75 procentenheter hittills i år. Efter fyra möten i rad med 75 punkters höjningar, så talar mycket för att nästa höjning inte blir lika stor. Marknaden förväntar sig att styrräntan toppar vid 4,9 procent under nästa år.

De senaste tidens makrosiffror visar tydligt att den globala ekonomin bromsar in och mycket talar för att vi är på väg in i en recession nästa år. Hushållen pressas från olika håll och det svenska konsumentförtroendet är det lägsta sedan 90-talet. Hur långvarig eller djup en kommande lågkonjunktur kommer att bli återstår att se. Centralbankerna har höjt styrräntorna aggressivt och nu är den stora frågan när de kommer att svänga om och börjar sänka? Penningpolitiken riskerar att bli för åtstramande och därmed få ekonomin att bromsa in för mycket och för snabbt.

Globalt inköpschefsindex för industrin fortsätter att sjunka. Även det svenska Inköpschefsindex PMI-total visade svaghet och det är nu tredje månaden i rad som indexet noteras under 50-nivån. Det föll från 48,9 till 46,8 i oktober och befinner sig därmed långt under tillväxtzonen.

Vi behåller en neutral syn på aktier som tillgångsslag i vår taktiska allokering. Frågan är om vi sett botten på aktiemarknaden? Vanligtvis så brukar inte börsen bottna förrän vi befinner oss i en lågkonjunktur och där är vi inte än. Marknadsläget är svårbedömt, men vi kan konstatera att vi kommer att behöva navigera i en turbulent finansmarknad under de kommande månaderna.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.