Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

New Wave åter en framgångsvåg

April karaktäriserades av ett flertal kvartalsrapporter från våra portföljinnehav. Fondens rapporter var som aggregat klart bättre än förväntningarna.

Bufab slog förväntningarna med råge. Resultatet kom in klart bättre än förväntningarna. Värt att notera var att bolagets kassaflöde var starkt, skuldsättningen minskade tydligt. Det är bra då börsen blivit allt mer avvaktande till skuldsatta bolag. Bufab har historiskt utvecklats väl, såväl bolagsmässigt som kursmässigt, men senaste året har kursen utvecklats sämre än bolaget varför värderingen idag är lägre än vad det brukar vara. Då Bufab fortsätter att prestera bra gör det aktien attraktiv. Aktien steg med 24 procent i april.

Duni har vi varit positiva till det senaste halvåret och rapporten för årets första kvartal styrker den tesen. I grova drag faller bitarna på plats med lägre kostnader kombinerat med en god efterfrågan. Duni är en stor nettoköpare av pappersmassa, och där ser vi kraftigt fallande priser, samtidigt ser vi hur restaurang och catering nu är tillbaka på historiska nivåer efter att ha haft det kämpigt med covid. Vi tror på en fortsatt positiv utveckling och tycker i ljuset av det att aktien ser billig ut. Duni steg med 20 procent i april.

New Wave har vi skrivit mycket om i månadsbreven. Aktien har länge varit ett viktigt innehav för fonden och det händer ofta mycket kring Torsten Janssons bygge. De senaste åren i synnerligen positiv riktning, men efter förra kvartalsrapporten skakade det till en aning. Bolaget pratade om satsningar som skulle kunna belasta marginalen något. Det skapade en osäkerhet och aktien backade, efter en lång tids stark utveckling. I den senaste rapporten meddelar New Wave, förutom en synnerligen god omsättnings- och vinstutveckling meddelar nu att satsningarna inte bedöms belasta lönsamheten. En väsentlig och glädjande skillnad. Bolaget utvecklas i en synnerligen positiv riktning och värderingen är låg. Aktien steg med 16 procent i april.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.