Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Carnegie Strategifond

Carnegie Strategifond

Oppturen fortsatte i mars

Carnegie Strategifond

En sterk børsmåned

Carnegie Strategifond

En blandet måned