Lukk

Blogg: Carnegie Strategifond

Filtrer etter

Fond
Verdensøkonomien styrkes
Carnegie Strategifond

Verdensøkonomien styrkes

Samstemte markedsbevegelser indikerer at verdensøkonomien nå er i ferd med å styrke seg. Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger. Dessuten er det...

John Strömgren 8 september 2020
Den svenske kronen har styrket seg kraftig
Carnegie Strategifond

Den svenske kronen har styrket seg kraftig

Både aksje- og selskapsobligasjonsmarkedene fortsatte den positive utviklingen i juli. Fondet steg også med 3.71 prosent. I aksjemarkedet forklares den sterke utviklingen hovedsakelig med kraftig oppgang for en liten gruppe...

John Strömgren 4 august 2020
Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang
Carnegie Strategifond

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategifond

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 3 juni 2020
Lokkende Telia og SCA
Carnegie Strategifond

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de...

John Strömgren 5 mai 2020
Har vi lagt det verste bak oss?
Carnegie Strategifond

Har vi lagt det verste bak oss?

Mars 2020 ble en av de mest dramatiske månedene i manns minne både for verdipapirmarkedene og for fondet. Turbulensen spredte seg til kredittsystemet, der risikomarginen nærmest eksploderte til nivåer som...

John Strömgren 1 april 2020
Handelen i fondene stanses

Handelen i fondene stanses

Den rådende ekstraordinære markedsuroen har ført til usikkerhet omkring kursfastsettelsen av selskapsobligasjoner. Carnegie Fonder har derfor bestemt seg for å stanse handelen i fondene som investerer i slike obligasjoner. Beslutningen...

Erik Amcoff 20 mars 2020
Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Håp om flere ekstraordinære utbytter fra Volvo
Carnegie Strategifond

Håp om flere ekstraordinære utbytter fra Volvo

I skrivende stund har de fleste av fondets posisjoner rapportert om utviklingen for fjerde kvartal 2019. Posisjoner med positiv rapport inkluderer Volvo, SCA, Holmen og NCC. Rapportene fra SEB og...

John Strömgren 4 februar 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020
Fortsetter oppgangen?
Carnegie Strategifond

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning. Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være...

John Strömgren 5 desember 2019
«Holmens eiendommer er åpenbart undervurdert»
Carnegie Strategifond

«Holmens eiendommer er åpenbart undervurdert»

I oktober kom det inn gode nyheter fra to fronter som over lengre tid hadde voldt verdipapirmarkedene bekymringer. For det første ser det ut til at USA og Kina kan...

John Strömgren 5 november 2019
Lave forventninger skaper muligheter for Strategifonden
Carnegie Strategifond

Lave forventninger skaper muligheter for Strategifonden

Når man tar høyde for alle de negative nyhetene som verdipapirmarkedene ble foret med i august, må det svake fallet på Stockholmsbørsen (–1,2 prosent) sees på som et styrketegn, selv om...

John Strömgren 3 september 2019
Attraktive banker
Carnegie Strategifond

Attraktive banker

Økonomiske tall viser nå at veksten avtar betydelig, selv om USA tøffer videre. De foreløpige BNP-tallene indikerer at den svenske økonomien krympet i andre kvartal. Selskapenes halvårsrapporter inneholdt også flere...

John Strömgren 6 august 2019