Lukk

Blogg: Carnegie Strategifond

Filtrer etter

Fond
Mer forsiktig offensiv
Carnegie Strategifond

Mer forsiktig offensiv

Oppsvinget i økonomien og aksjemarkedene fortsatte i november, selv om rapportene om høyere enn forventet inflasjon er bekymringsfulle. Prisøkninger på varige goder er den viktigste drivkraften. Det er grunn til...

John Strömgren 6 desember 2021
Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.
Carnegie Strategifond

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.

I august reduserte fondet aksjeandelen for å redusere risikonivået. Dette viste seg å være lurt, siden aksjene har utviklet seg svakt siden den gang. Årsakene er mange, men en av...

John Strömgren 5 oktober 2021
«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»
Carnegie Strategifond

«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»

Et tradisjonelt kombinasjonsfond består normalt av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. Tanken er at obligasjonene skal gi en stabil avkastning og stige i verdi i urolige tider når...

John Strömgren 3 september 2021
En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

På samme måte som i de forrige kvartalene slo de aller fleste selskapene høye forventninger i årets første kvartal. I mange tilfeller innebærer dette at man kan forsvare den kraftige...

John Strömgren 4 august 2021
Investor: en av de største bidragsyterne til fondets positive utvikling

Investor: en av de største bidragsyterne til fondets positive utvikling

Risikoaktiva utviklet seg sterkt i juni, og på aksjesiden gjorde både IT og energi det bra. Sistnevnte bransje dro fordel av stigende oljepris. De lange rentene sank noe, og kredittspreadene...

John Strömgren 5 juli 2021
Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover
Carnegie Strategifond

Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover

Fondets oppgang fortsatte i mai. Forventningene som har drevet markedene de siste månedene, begynner nå å oppfylles. Smittespredningen avtar, vaksineringen har skutt fart (i det minste i den vestlige verden),...

John Strömgren 3 juni 2021
Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Makroøkonomiske tall, både tilbake- og fremadskuende, har de siste månedene vist at den økonomiske aktiviteten i verden er betydelig høyere enn tidligere forventet. Selv om BNP i EU falt i...

John Strömgren 5 mai 2021
Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet
Carnegie Strategifond

Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet

Industrikonjunkturen fortsetter å utvikle seg positivt, til tross for at pandemien gjør at deler av samfunnene stenges. I USA har både finans- og pengepolitiske stimuli av historiske dimensjoner ført til...

John Strömgren 7 april 2021
Økt etterspørsel etter aksjer i mer sykliske bransjer
Carnegie Strategifond

Økt etterspørsel etter aksjer i mer sykliske bransjer

I starten var verdipapirmarkedene preget av investorenes forventninger om sterk økonomisk vekst i andre halvår, samtidig som sentralbankene fortsatt holder rentene lave. Situasjonen har vært gunstig for aksjer og andre...

John Strömgren 3 mars 2021
«Selskapene er flinke til å takle fall i etterspørselen»
Carnegie Strategifond

«Selskapene er flinke til å takle fall i etterspørselen»

Det nye året begynte der det gamle sluttet, dvs. med stigende kurser på både aksje- og kredittmarkeder. Markedene ser frem til en kraftig økonomisk opphenting i andre halvår, for da...

John Strömgren 5 februar 2021
Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer
Carnegie Strategifond

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer

Et turbulent 2020 endte med en relativt rolig desembermåned. Verken aksje- eller rentemarkedene beveget seg i større grad. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere vekstmarkeder har steget...

John Strömgren 7 januar 2021
Nye funn i Skanskas balanse
Carnegie Strategifond

Nye funn i Skanskas balanse

November ble en usedvanlig sterk børsmåned. Håp om at vi begynner på veien tilbake til normale liv senest i andre halvår av 2021, har ført til en opphenting blant aksjene...

John Strömgren 3 desember 2020
Overraskende sterke rapporter fra Lifco, Epiroc og Volvo
Carnegie Strategifond

Overraskende sterke rapporter fra Lifco, Epiroc og Volvo

Etter å ha steget hver måned siden mars, falt fondet med 3,7 prosent i oktober, og dets utvikling hittil i år har vært på -1,7 prosent. Både aksjemarkedene og (til...

John Strömgren 5 november 2020
Økt skogseksponering
Carnegie Strategifond

Økt skogseksponering

Etter at fondet steg med 4,21 prosent i oktober, har det nå steget i seks måneder på rad. Det store fallet i mars har blitt hentet inn, og utviklingen hittil...

John Strömgren 7 oktober 2020