Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Strategifond

Filtrera på

Fond
Mörka konjunkturutsikter präglar marknaderna

Mörka konjunkturutsikter präglar marknaderna

Centralbankernas åtgärder i form av räntehöjningar och minskade tillgångsköp förfaller få avsedd effekt. Uppgången för de långa obligationsräntorna har kommit av sig och i vissa fall har räntorna börjat gå...

John Strömgren 5 juli 2022
Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Återgången till mer normala liv efter pandemin fortsätter att skapa tillväxt i världsekonomin. Å andra sidan hämmar Kinas nedstängningar och kriget i Ukraina utbudet av varor och indirekt även efterfrågan....

John Strömgren 3 juni 2022
Starka rapporter, men flera tillväxthot

Starka rapporter, men flera tillväxthot

Ihållande hög inflation har lett till stigande räntor och förväntningar om att centralbankerna ska strama åt ekonomin kraftigare och i högre takt. Tillsammans med Ukrainakriget och Kinas nedstängningar för att...

John Strömgren 2 maj 2022
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 26 april 2022
Vinstförväntningarna alltjämt positiva
Carnegie Strategifond

Vinstförväntningarna alltjämt positiva

Trots turbulensen på kapitalmarknaderna under årets första månader är vinstförväntningarna relativt opåverkade, vilket kan förklara varför aktiemarknaderna inte noterat större nedgångar ännu så länge. För den amerikanska börsen är den...

John Strömgren 5 april 2022
En dålig kombination

En dålig kombination

Rysslands invasion av Ukraina tillsammans med västs sanktioner riktade mot Ryssland har skapat stor osäkerhet på värdepappersmarknaderna, i synnerhet de europeiska. Som brukligt i orostider försvagas den svenska kronan. Volatiliteten...

John Strömgren 1 mars 2022
Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
Marknaden beredd på störningar

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss...

John Strömgren 3 november 2021
Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen
Carnegie Strategifond

Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen

I augusti reducerade fonden aktieandelen i syfte att reducera risknivån. Det visade sig vara lägligt då aktier har utvecklats svagt sedan dess. Förklaringarna är många men de övergripande anledningarna är...

John Strömgren 5 oktober 2021
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021
En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora...

John Strömgren 4 augusti 2021
Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Risktillgångar utvecklades starkt i juni. På aktiesidan gick såväl IT- som energibolag bra. De sistnämnda gynnades av ett stigande oljepris. Långräntorna sjönk något och kreditspreadarna krympte ytterligare till nivåer som...

John Strömgren 5 juli 2021
Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp
Carnegie Strategifond

Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp

Fondens uppgång fortsatte i maj. De förväntningar som drivit marknaderna de senaste månaderna börjar nu synas tydligt i verkligheten. Smittspridningen går ned, vaccineringen har åtminstone i västvärlden fått fart, såväl...

John Strömgren 3 juni 2021