Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Strategifond

Filtrera på

Fond
Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
Marknaden beredd på störningar

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss...

John Strömgren 3 november 2021
Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen
Carnegie Strategifond

Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen

I augusti reducerade fonden aktieandelen i syfte att reducera risknivån. Det visade sig vara lägligt då aktier har utvecklats svagt sedan dess. Förklaringarna är många men de övergripande anledningarna är...

John Strömgren 5 oktober 2021
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021
En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora...

John Strömgren 4 augusti 2021
Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Risktillgångar utvecklades starkt i juni. På aktiesidan gick såväl IT- som energibolag bra. De sistnämnda gynnades av ett stigande oljepris. Långräntorna sjönk något och kreditspreadarna krympte ytterligare till nivåer som...

John Strömgren 5 juli 2021
Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp
Carnegie Strategifond

Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp

Fondens uppgång fortsatte i maj. De förväntningar som drivit marknaderna de senaste månaderna börjar nu synas tydligt i verkligheten. Smittspridningen går ned, vaccineringen har åtminstone i västvärlden fått fart, såväl...

John Strömgren 3 juni 2021
Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Makroekonomisk data, såväl bakåt- som framåtblickande, har under de senaste månaderna pekat på en betydligt högre ekonomisk aktivitet i världen än vad som tidigare förväntades. Visserligen krympte BNP inom EU...

John Strömgren 5 maj 2021
Komponentbrist ger ökad efterfrågan på produktionskapacitet
Carnegie Strategifond

Komponentbrist ger ökad efterfrågan på produktionskapacitet

Aktiemarknaderna världen över utvecklades synnerligen starkt i mars. Många marknader uppvisar uppgångar på mellan 5 och 10 procent, med den svenska som en av de allra bästa. Volatiliteten har också...

John Strömgren 7 april 2021
Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher
Carnegie Strategifond

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher

Värdepappersmarknaderna har under inledningen präglats av investerarnas förhoppningar om en kraftig ekonomisk tillväxt under det andra halvåret samtidigt som centralbankerna ska verka för att hålla räntorna nere. Det har gynnat...

John Strömgren 3 mars 2021
Update: Carnegie Strategifond
Carnegie Strategifond

Update: Carnegie Strategifond

Carnegie Fonder 23 februari 2021
”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”
Carnegie Strategifond

”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”

Det nya året började som det gamla slutade, dvs med stigande kurser på både aktie- och kreditmarknader. Marknaderna ser fram emot en stark ekonomisk återhämtning under det andra halvåret då...

John Strömgren 5 februari 2021