Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie Strategifond

Filtrera på

Fond
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021
En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora...

John Strömgren 4 augusti 2021
Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Risktillgångar utvecklades starkt i juni. På aktiesidan gick såväl IT- som energibolag bra. De sistnämnda gynnades av ett stigande oljepris. Långräntorna sjönk något och kreditspreadarna krympte ytterligare till nivåer som...

John Strömgren 5 juli 2021
Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp
Carnegie Strategifond

Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp

Fondens uppgång fortsatte i maj. De förväntningar som drivit marknaderna de senaste månaderna börjar nu synas tydligt i verkligheten. Smittspridningen går ned, vaccineringen har åtminstone i västvärlden fått fart, såväl...

John Strömgren 3 juni 2021
Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Makroekonomisk data, såväl bakåt- som framåtblickande, har under de senaste månaderna pekat på en betydligt högre ekonomisk aktivitet i världen än vad som tidigare förväntades. Visserligen krympte BNP inom EU...

John Strömgren 5 maj 2021
Komponentbrist ger ökad efterfrågan på produktionskapacitet
Carnegie Strategifond

Komponentbrist ger ökad efterfrågan på produktionskapacitet

Aktiemarknaderna världen över utvecklades synnerligen starkt i mars. Många marknader uppvisar uppgångar på mellan 5 och 10 procent, med den svenska som en av de allra bästa. Volatiliteten har också...

John Strömgren 7 april 2021
Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher
Carnegie Strategifond

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher

Värdepappersmarknaderna har under inledningen präglats av investerarnas förhoppningar om en kraftig ekonomisk tillväxt under det andra halvåret samtidigt som centralbankerna ska verka för att hålla räntorna nere. Det har gynnat...

John Strömgren 3 mars 2021
Update: Carnegie Strategifond
Carnegie Strategifond

Update: Carnegie Strategifond

Carnegie Fonder 23 februari 2021
”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”
Carnegie Strategifond

”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”

Det nya året började som det gamla slutade, dvs med stigande kurser på både aktie- och kreditmarknader. Marknaderna ser fram emot en stark ekonomisk återhämtning under det andra halvåret då...

John Strömgren 5 februari 2021
Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Strategifonden – vår mest populära bas i tjänstepensionen – investerar i värdepapper med hög direktavkastning. Fördelningen mellan aktier och företagsobligationer ligger över tid på 50/50 och investeringar görs i hela Norden, vilket ger en god...

John Strömgren 20 januari 2021
Fortfarande övervärden i svenska skogsfastigheter
Carnegie Strategifond

Fortfarande övervärden i svenska skogsfastigheter

Det turbulenta 2020 avslutades med en relativt lugn decembermånad. Varken aktie- eller räntemarknaderna rörde på sig i någon större utsträckning. Noterbart är dock att flera tillväxtmarknader utvecklades starkt efter att...

John Strömgren 7 januari 2021
Nya fynd i Skanskas balansräkning
Carnegie Strategifond

Nya fynd i Skanskas balansräkning

November blev en osedvanligt stark månad på aktiebörserna. Den enskilt viktigaste förklaringen till det är förmodligen de positiva nyheterna kring flera vaccintester som presenterats. Förhoppningar om att livet kan börja...

John Strömgren 3 december 2020
Många frågetecken kring SSAB:s planer
Carnegie Strategifond

Många frågetecken kring SSAB:s planer

SSAB har meddelat att man överväger att köpa Tata Steel Europas stålverk i holländska Ijmuiden. Det ganska sparsmakade pressmeddelandet gav upphov till en hel del frågor, särskilt från oss som...

David Östman 17 november 2020