Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Nordamerika bäst 2023

Carnegie Listed Private Equity avkastade 29,4% under 2023. De strategier och geografier som gått bäst under året var de omvända jämfört med föregående år med fondbolag som bästa strategi, följt av fondportföljer och direktinvesterare/investmentbolag. Geografiskt hade våra innehav med huvudinriktning Nordamerika bäst utveckling, följt av Europa och Asien. De branschinriktningar som gick bäst var krediter, teknik och försäkrings-/pensionsbolag. Bland årets bäst presterande bolag ser vi en bred diversifiering. Bäst under året var 3I, Blackstone och KKR och sämst gick det för Syncona, JAFCO och AURELIUS. De tre bästa utgör 22,4% av fonden och de lågpresterande endast 3,2%. Vi är överlag nöjda med förvaltningsbesluten under året med några avyttringar och nya innehav samt en hel del ändrade allokeringar. Fondens avkastning för året blev ca 8% högre än om portföljen varit likaviktad. Nya innehav för året är NB Private Equity och Partners Group och vi har köpt mer i t.ex. HarbourVest och HG Capital. Investeringsbesluten beror främst på förväntad god värdeutveckling, men även aktievärderingen. Avyttrade innehav är Prosus, Brookfield Renewable och IAC där främst ESG-hänsyn påverkat besluten. Bland de innehav där vi sålt av märks Berkshire Hathaway som haft en god avkastning under tidigare börsturbulens.

Den allmänna marknadsoron har inneburit stora rabatter för de börsnoterade PE-bolagen som nu successivt minskar i takt med förbättrat sentiment och stöd för värdering av portföljbolag vid avyttringar. T.ex. har HG Capital i takt med ökad aktivitet för köp och försäljning av bolag kunnat avyttra innehav under det andra halvåret 40%, 20%, 32% och 68% över senaste värdering, så kallade uplifts.

Vi ser positivt på förutsättningarna för Private Equity att leverera en god värdeutveckling framåt. Det är fortfarande turbulenta tider vilket innebär möjligheter för intressanta bolagsköp. Vi befinner oss i en återhämtningsperiod där aktiekurserna för många av våra innehav är nära nivåerna för två år sedan samtidigt som underliggande portföljbolag utvecklats en hel del. Vi ser fram emot ett år med normalisering av aktiekurserna samt fortsatt aktivt bolagsbyggande och värdeskapande.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.