Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Nordiska marknaden attraktiv

I november har vi fått se rätt så stora rörelser för många tillgångsslag när riskaptiten plötsligt vände upp i samband med att räntor sjönk. Tittar vi på kreditmarknaden så har europeiska kreditmarginaler kommit ned märkbart till nivåer som givet nuvarande konjunkturella utsikter inte är särskilt attraktiva. Samtidigt har den nordiska marknaden handlats förhållandevis stabilt vilket gör den betydligt mer intressant. Om man dessutom jämför nordiska obligationsvillkor med europeiska inom det högavkastande segmentet så ger de generellt sett ett bättre skydd vad gäller exempelvis att begränsa bolagens möjligheter att ta upp ny skuld eller distribuera utdelning till ägarna. I en sämre konjunktur kan bättre villkor vara avgörande för att kunna agera i tid om bolaget får svårigheter att navigera sämre efterfrågan i kombination med för höga interna kostnader.

Under månaden har vi framför allt varit aktiva inom investment grade där vi bland annat adderade Ica Gruppen och investmentbolaget Latour i sekundärmarknaden, samt deltog i Skanskas tvååriga gröna primärtransaktion som nästan gav 4,8 procent. Fastighetsbolaget Akelius annonserade en extrautdelning, och marknaden verkade bortse från att moderbolaget samtidigt ställde ut en garanti motsvarande full återbetalning av Akelius totala skuldåtaganden, vilket gjorde att obligationerna handlade ned. Den negativa reaktionen tyckte vi var överdriven och passade därför på att ta upp en mindre exponering i namnet.

Portföljens alla innehav, även inom det högavkastande segmentet, har nu rapporterat och även om vi skönjer en viss oro för framtida efterfrågan i form av sämre utsikter och orderbok så har bolagen till stor del levererat enligt, och i vissa fall över, förväntan.

Vi fortsatte att försiktigt skruva upp durationen i portföljen genom att förlänga oss inom bostadssegmentet, det vill säga obligationer med AAA rating utgivna av svenska storbanker. Vi ligger kvar med en tydlig övervikt mot investment grade och i kombination med en något mer defensiv och diversifierad high yield del är portföljens höga avkastningstakt fortsatt attraktiv.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.