Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

nVent gör succédebut

Globala småbolag utvecklades svagt negativt under augusti där MSCIs globala småbolagsindex, MSCI World Small Cap gick ner -3,8 % i USD. Men fortsatt försvagning av kronan drev positiv avkastning i SEK. En fortsatt fallande inflation har gjort marknaden optimistisk samtidigt som ökande långräntor utgör ett orosmoment.

Carnegie Global Quality Small Cap hade en liknande utveckling och gick ner -1,7 % under månaden. På sektornivå såg vi att fondens sjukvårdsbolag gick bäst medan kommunikation och teknikbolagen fick en viss nedrevidering efter en stark utveckling under första halvåret. De fem bäst avkastande bolagen var Qualys, Akamai, nVent, Ono Pharmaceutical och Ipsen.

nVent som vi tog in i juli bjöd på en flygande start under augusti månad och överavkastade marknaden med 7 %. Bolaget släppte en kvartalsrapport i slutet av juli där de guidade om en tillväxt på 13-15 % vilket är väldigt imponerande givet det makroekonomiska klimatet vi befinner oss i. nVent är en ledande tillverkare av elskåpslösningar och en klar vinnare på utbyggnationen av serverhallar och elektrifieringen av samhället. I och med att detta är stora och långsiktiga trender i samhället har nVent tack vare deras dominanta ställning i marknaden stor långsiktig tillväxtpotential.

Ipsen som är ett franskt läkemedelsföretag har haft en väldigt bra utveckling med en avkastning på 20 % hittills i år. Bolaget har växt vinsten 20 % per år i snitt de senaste 5 åren. Detta i kombination med en hög lönsamhet, ingen nettoskuld och en ocyklisk verksamhet gör bolaget till ett idealiskt kvalitetsbolag för fonden. Trots det så handlas bolaget fortfarande endast till 13 gånger vinsten vilket gör att värderingen är fortsatt väldigt attraktivt.

Världsindexet MSCI World har under året haft en stor värderingsökning och handlas nu till PE 17. Värderingsökningen är till stor del drivet av ett fåtal stora teknikbolag. Fondens strategi att investera i kvalitetsbolag så som Ipsen och nVent gör att man får en småbolagsexponering i kombination med en lägre risk vilket inte är så dumt i dessa tider och som dessutom har visat sig vara nyckeln till överavkastning i längden.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.