Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Nytt fondrekord – 30,4 miljarder USD

April blev en relativt lugn månad på aktiemarknaderna med en positiv utveckling för Carnegie Listed Private Equity. Våra europeiska innehav gick bäst och särskilt de bolag som handlas till stora rabatter för aktiepris jämfört med underliggande värden.

Det har kommit en hel del rapporter som visar på stabil utveckling för underliggande bolag och värderingar. Samtidigt har vi sett avyttringar och transaktioner på andrahandsmarknaden för fondandelar som också visat på stabilitet. Fortfarande handlas ett antal av våra innehav med rabatter på över 40 procent. Intresset för de noterade private equity-bolagen verkar öka något bland mindre investerare. Större institutioner har varit mer aktiva och under månaden kunde Blackstone annonsera att man rest den största fonden någonsin inom fastigheter och Private Equity med 30,4 miljarder USD.

KKR reste sin sjätte europeiska Private Equyity-fond, som är deras största hittills för Europa, med ett kapital på 8 miljarder USD. Förvaltarna är duktiga på att identifiera trender och KKR anger digitalisering, hälsa och hållbarhet som fokusområden. När vi ser på Private Equity-marknaden i stort så är intresset för investeringar betydligt större än avyttringar i dagens marknadsmiljö. Ett exempel är investeringen av ICG Enterprise Trusts i European Camping Group i samband med ett tilläggsförvärv som väntas öka marknadsandelen till tredje största i Europa. Det dyker upp intressanta investeringsmöjligheter och åtminstone för bolag med intjäning finns goda möjligheter för finansiering utanför banksystemet i form av så kallad ”private debt”.

Förutsättningarna för långsiktig god värdeutveckling för private equity bedömer vi som goda. Inflation och räntenivåerna förväntas snart sjunka och till exempel IMF bedömde nyligen att ränteuppgången vi haft sedan 2021 handlar om en tillfällig ränteuppgång. Vi ser fortsatta prisfall inom råvaror, minskade utbudsflaskhalsar och lägre energipriser. De snabba räntehöjningarna har drabbat många hårt och konsumtionen har fallit kraftigt, särskilt i Sverige. Förhoppningsvis kommer en normalisering inom rimlig tid.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.