Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Öppen primärmarknad ger möjligheter

Det nya året bjöd på ett januarirally drivet av att marknaden tror på högre sannolikhet för en soft landing, det vill säga att inflation och räntor kan komma ner utan en större recession. På kreditsidan har rallyt framförallt skett i Europa medan i Norden haft en lite mer försiktig uppgång.

Vi har också sett primärmarknaden öppna upp igen med flera intressanta emissioner, där vi deltagit i bland annat European Energy, Open Infra och TDC. European Energy som utvecklar projekt av förnyelsebar energi men också äger producerande tillgångar erbjöd återköp i deras utomstående hybrid om man rullade över i en ny vilket vi såg som en bra möjlighet att förlänga befintlig exponering på en attraktiv nivå om närmare 11 procent. De gjorde även en tap av senior unsecured där vi passade på att öka något. European Energy är därmed vårt näst största innehav. Open Infra och TDC äger båda infrastruktur, Open Infra i form av fiber och TDC har en kombination av fiber och 5G. Dessa viktiga tillgångar ger inte bara ett väldigt stabila kassaflöden utan bidrar också till ökad tillgång till snabb internetuppkoppling.

En positiv nyhet var att Endur meddelade att de återlöser sin obligation till en premie efter att de erhållit ny bankfinansiering som tillsammans med en genomförd nyemission av aktier kan lösa hela obligationen.

Nordiska krediter fortsätter se attraktivt ut både i förhållande till europeiska krediter samt andra tillgångsslag där recessionsrisk inte känns lika inprisad som den är i obligationsmarknaden. För att balansera risken i portföljen har vi viss del med investment grade krediter, kort kreditbindning och kort ränteduration. Trots det ligger den underliggande förräntningstakt fortsatt på en attraktiv nivå.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.