Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond, Nyhet

Utdelning i Rysslandsfonden – Uppdatera dina uppgifter!

Carnegie Fonders styrelse har beslutat att ändra fondbestämmelserna för Carnegie Rysslandsfond. Genom ändringen får fonden möjlighet att lämna utdelning till andelsägarna.

Sedan februari 2022 är Moskvabörsen stängd för utländska investerare och därmed är också Carnegie Rysslandsfond stängd för handel. I fonden finns kontanta medel som inte är låsta i ryska aktier och som inte heller kan investeras, men som nu kan delas ut. Vi på Carnegie Fonder ser det som en möjlighet att tillgodogöra er andelsägare en del av er investering.

Utdelningen beräknas ske i början av maj 2023 och görs till samtliga andelsägare. Andelsägare som har konto direkt hos Carnegie Fonder får utdelningen till det bankkonto som finns registrerat. Om du inte har ett godkänt bankkonto registrerat kommer utdelningen att förvaras hos Carnegie Fonder till dess att kompletterande information inkommit. Kontakta vår support för att säkerställa att vi har rätt bankkontouppgifter till dig.

De ändrade fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och finns, tillsammans med faktablad och informationsbroschyr, på www.carnegiefonder.se. Vid frågor går det bra att kontakta våra fondspecialister på telefon: 08-12155000 eller e-post: spara@carnegiefonder.se

Sammanfattning:

  • Carnegie Rysslandsfond är fortsatt stängd för handel.
  • I fonden finns en kassa som inte är låst i ryska aktier.
  • Kassan kommer att delas ut till fondens andelsägare.
  • Utdelningen görs i början av maj.
  • Kontakta oss om du inte har ett bankkonto registrerat hos oss, eller om du är osäker!