Stäng

Positiv månad

Aktiemarknaden har utvecklats väl under sommarmånaderna i takt med att osäkerheten i ekonomin har minskat. Företagsrapporterna har under säsongen varit betydlig starkare än väntat och bidragit till en ökad optimism bland investerare.

Den amerikanska marknaden har fått extra bränsle av den svaga dollarn och de låga räntorna. Utmärkande för uppgången är dock att den är koncentrerad till ett fåtal aktier, vilket medför en ökad risk för rekyler i det korta perspektivet. Vi kan nog förvänta oss perioder med hög volatilitet framöver, även om förutsättningarna för en mer positiv långsiktig trend finns på plats. Hösten brukar kunna bjuda på negativa överraskningar och korrigeringar på aktiemarknaden. Den snabba återhämtningen har medfört att mycket är diskonterat i rådande marknadsvärderingar och därmed har risken för negativa överraskningar ökat. Dessutom kan kommande månader präglas av fortsatta spänningar mellan USA och Kina, då det amerikanska presidentvalet hamnar i fokus, och därmed skapar ytterligare osäkerhet för marknadens aktörer. I den positiva skålen finner vi låga räntor och historiskt stora tillgångsköpsprogram, som beräknas ligga kvar under en längre period, och bidrar till en ökad riskaptit bland investerare.

 

Carnegie Total Plus

Carnegie Total Plus hade en positiv månad och steg med 3,85 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Global, Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Asia väl med en uppgång mellan 5,3 och 8 procent. Samtliga av fondens aktiefonder utvecklades positivt under månaden.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 3,6 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 1,6 respektive 0,5 procent. Under månaden har vi ökat vikten i Carnegie High Yield.

 

Sverige

Sveriges BNP rasade med 8,6 procent under det andra kvartalet enligt siffror från SCB. Tappet är stort men är i relativa termer något bättre än tex Tyskland som uppvisade en nedgång på 9,7 procent, och motsvarande siffra för USA som uppgick till minus 9,5 procent under andra kvartalet. Inflationen stärks något från låga nivåer. Enligt SCB steg KPIF, som rensar för ränteeffekter, med 0,5 procent. Exklusive energikomponenten steg KPIF med 1,5 procent, vilket var högre än Riksbankens förväntan på 1,1 procent.  Med tanke på den starka kronan kommer det bli intressant att följa inflationsförväntningarnas utveckling framöver.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg från reviderade 51,4 i juli till 53,4 i augusti. Tillverkningsindustrin är därmed för andra månaden i rad över 50-nivån dvs i tillväxtzonen. Det var främst delindex för orderingång som stod för den största uppgången under månaden. Även Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn fortsatte upp i augusti till 56,6 från reviderade 55,0 månaden innan. Det är fjärde månaden i rad som indexet stiger och befinner sig nu på den högsta nivån sedan februari i år.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg med 3,2 enheter till 87 i augusti. Ökningen förklaras främst av starkare signaler från tjänstesektorn.

Europa

ECB har haft en avgörande roll för att stötta det ekonomiska systemet under en svår tid. Genom stora tillgångsköp under inledningen av krisen har de lyckats stabilisera marknaderna. Den värsta turbulensen är troligtvis bakom oss, vilket den allt bättre ekonomiska statistiken tydligt visar. Centralbanken kommer att hålla räntorna låga och förväntas fortsätta med nuvarande stimulerande politik så länge som det behövs.

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin sjönk marginellt från 51,8 i juni till 51,7 under augusti. Indexet befinner sig fortfarande över 50-nivån och indikerar därmed tillväxt i ekonomin. Efterfrågan i den tyska tillverkningsindustrin visar fortsatta tecken på återhämtning. Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 51 till 52,2 i augusti. Även IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland indikerar fortsatt styrka i ekonomin. Indexet steg i augusti till sexmånadershögsta 92,6, från 90,4 föregående månad.

USA

Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex överraskade och steg till 56,0 i augusti jämfört med 54,2 i juli. Indexet är därmed på högsta nivån sedan slutet av 2018. Konsumentpriser steg med 0,6 procent i juli jämfört med månaden före. Inflationstakten var 1 procent och kärninflationen var 1,6 procent.

Hur ska man se på relationen mellan inflation och arbetsmarknad? Är Philipskurvan förlegad? Enligt detta koncept så anger kurvan sambandet mellan inflation och arbetslöshet. Låg arbetslöshet åtföljs av hög inflation och vice versa. Enligt Powells tal vid Jackson Hole; ”… the historically strong labor market did not trigger a significant rise in inflation,”. Det verkar i och med detta uttalande som att Fed inte anser att det finns en stark korrelation mellan arbetslöshet och inflation. Federal Reserve har under månaden infört ett nytt inflationsmål. Målet är att inflationen ska vara 2 procent över tid, vilket innebär en mer flexibel form av inflationsmål. Förändringen i centralbankens strategi återspeglar erfarenheterna som de haft under den tid när arbetslösheten legat på historiskt låga nivåer, men inflationen inte stigit som väntat. Fed kommunicerar i samband med det nya målet att efter perioder när inflationen legat under 2 procent, så kommer de med en lämplig penningpolitik troligen nå en inflation något över 2 procent under en tid. Överskjutande av inflationen kommer att vara måttlig och naturligtvis inte permanent. Fed-chefen Jerome Powell avstod från att ge någon exakt formel för hur man ska definiera den genomsnittliga inflationen. Tolkningen som många investerare gör angående rådande kommunikationen från Fed är att styrräntan kommer att ligga kvar på låga nivåer under en längre tid. Det innebär en klar fördel för aktier som tillgångsslag. Troligtvis kommer vi även att se ett ökat fokus från marknaden när det gäller inflation och inflationsförväntningar framöver.

Mer om fonden

Total Plus 3 SEK

Utvecklingen för den 23 mars avser utveckling för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars. Carnegie Total Plus är en global blandfond som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Imponerande återhämtning
Carnegie Total Plus

Imponerande återhämtning

Aktiemarknaden fortsätter att visa styrka trots den pågående pandemins effekter på den globala ekonomin. Rapportperioden går mot sitt slut och företagens kvartalsrapporter har över lag kommit in bättre än analytikernas...

Magnus Gustafsson 5 augusti 2020
Trots positiva tongångar finns moln på himlen
Carnegie Total Plus

Trots positiva tongångar finns moln på himlen

Börsuppgången fortsätter och nu dessutom med stöd från förbättringar i den reala ekonomin. Senaste månaderna har kännetecknats av ett positivt tolkningsföreträde och ett ökat risktagande från investerarna. Trots de positiva...

Magnus Gustafsson 6 juli 2020
Investerare blickar framåt
Carnegie Total Plus

Investerare blickar framåt

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 4 juni 2020