Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Positiv under månaden: Alternus

Risksentimentet har överlag förbättrats något under månaden med viss rekyl för de flesta risktillgångar såsom aktier och även kreditindex. Detta har dock inte spillt över så mycket på nordiska krediter som fortsatt svagt nedåt.

Rapportsäsongen har startat och stort fokus är fortsatt på fastighetsbolagen där vi sett att de flesta bolag har relativt god operationell utveckling men där utsikterna ser sämre ut på grund av en allt svårare finansieringssituation. I Sverige justerades inte fastighetsvärdena ned något nämnvärt men förr eller senare bör det behöva komma nedjusteringar och vi ser redan att rating-byråerna signalerat för att det kan komma nedgraderingar i vissa namn. Vissa fastighetsbolag med hög belåning och svaga kassaflöden kommer få det tufft framöver medan vi tycker att vissa större bolag handlas på oförtjänt låga priser där framförallt europeiska investerare unisont bestämt sig för att göra sig av med sin exponering mot nordiska fastighetsbolag.

En positiv nyhet under månaden var att Alternus, fondens tredje största innehav, som äger solparker i Europa ska göra ett samgående med en amerikansk SPAC.

Ägarna i SPACen har rätt att backa ut men förutsatt att de inte gör det kommer Alternus tillföras 220m USD till en värdering motsvarade cirka 13x market cap innan transaktionen tillkännagavs. Detta stärker obligationscaset och även vår tes om att det är troligt att se alltmer M&A-aktivitet i hållbara bolag vilket kan bidra genom att kreditkvalitén stärks men också återköp till en premie.

Aktiviteten i marknaden har varit låg och fonden har heller inte sett anledning att göra några större justeringar under månaden. Vi tror fortsatt att vår inriktning mot hållbara bolag ska ge en god riskjusterad avkastning framåt och att årets svaga utveckling inte ska ses som förlorad utan att denna nedgång är inbakad i den historiskt höga underliggande avkastningen.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.