Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Positivt för risktillgångar och kreditindex

Svag makrodata och tecken på inflationssiffrorna börjar toppa ur har gjort att långräntor vänt nedåt när det börjar bli ett faktum att vi befinner oss i en recession. Detta har varit positivt för risktillgångar och kreditindex, samt aktier som har gått starkt. Detta börjar ge en positiv utveckling på nordiska krediter där kreditmarginaler gått ihop en del när riskaptiten är bättre. Ett annat styrketecken är att marknaden för primärtransaktioner har börjat öppna upp under månaden. Fortsatt är det främst starkare bolag som kommer ut och nivåerna ser fortsatt attraktiva ut.

Rapportsäsongen har avslutats med varierande utfall. Ett bolag som hade en väldigt stark rapport var Arenakoncernen. Bolaget har en stark ställning inom matchningstjänster samt andra typer av utbildningar på uppdrag av bland annat Försäkringskassan och kommuner. Bolagets nettoskuldsättning fortsätter nedåt och ligger nu kring 1,8x, trots detta avkastar obligationen drygt 12 procent. I fastighetssegmentet har det kommit en del positiva nyheter om att bland annat Castellum pausar utdelningar och SBB lyckats få loss mer kassa genom en ny JV-struktur. Detta har gjort att fastighetsobligationer utvecklats positivt under månaden.

Vi har fyllt på portföljen med bland annat Impero och Vestum. Impero gör mjukvara som framförallt används av skolor med fokus på säkerhet, digital undervisning och fjärrstyrning. Impero har stor del återkommande intäkter och stabila kassaflöden. Vestum äger bolag verksamma inom infrastruktur, service och vatten och deras största bolag är Lakers som fonden redan äger där vi framförallt gillar fokuset på energieffektivisering.

Förräntningstakten har minskat under månaden vilket delvis beror på den positiva utvecklingen under månaden men till stor del är det en tillfällig effekt och beror på att flöden i slutet av månaden gjort att vi har lite större kassa än vanligt samt att vi köpt in ett par innehav med lägre kreditrisk.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.