Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Premierar bolag med potentiell kredittrigger

Oktobers höstrusk har bjudit på viss lättnad i riskaptiten när de första bolagsrapporterna överträffar förväntningarna markant samtidigt som det ekonomiska sentimentet viker kraftigt och får centralbankerna att börja signalera viss försiktighet. Osäkerheten om makromiljön kvarstår men stabilitet och förutsägbarhet i centralbankernas agerande räcker långt för att utvärdera situationen och anpassa sig till omvärldssituationen.

Osäkerhet skapar volatilitet. Fastighetssektorn har drabbats i dubbel bemärkelse när stigande räntor slår mot yieldkravet och högre kreditmarginaler pressar skuldsidan. Osäkerheten ligger i vilket underliggande fastighetsvärde som gäller med rådande antaganden och kapitalmarknaderna tenderar att springa i förväg och gärna lite för fort. Att bolagens tillgångssida ska vara värd 50-65 procent torde vara en överreaktion varför flera av bolagens obligationer ser köpvärda ut. HYSen som länge haft försumbar exponering mot sektorn har under året ökat innehav i exempelvis Balder och Heimstaden Bostad när prisreaktionen i vissa obligationer känns överdriven. Med tålamod är vi övertygade att underliggande värde reflekteras med tiden.

Tålamod kan appliceras på Alternus som under månaden presenterade ett uppköpserbjudande för samgående med en amerikansk SPAC till en värdering om ungefär 10-13x market cap. Bolaget äger solenergiparker i Europa med en oerhört intressant projektportfölj och tillförandet av likviditet genom SPAC-förfarandet framstår som attraktivt. Affären åskådliggör vilka värden som finns och i förlängningen kan förtida återlösen nämnas som möjlig väg för att skala upp nästa fas av bolagets tillväxtresa.

Vi fortsätter premiera bolag där vi ser en potentiell kredittrigger i närtid i förhoppning om att minimera den potentiella nedsidan. Vi minimerar riskerna av stigande marknadsräntor med kort ränteduration även den driftar uppåt lite senaste tiden, begränsar risken av marknadsvolatilitet genom företrädesvis kort kapitalbindning och fokuserar på kreditanalys för att maximera risk/reward.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.