Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ränta-på-ränta

Kom igång och spara långsiktig!

Att vara långsiktig i sitt sparande är mycket enklare i teorin än i praktiken. Hur bör man tänka för att öka sitt sparkapital över tid och dra nytta av ränta-på-ränta effekten? 

För att räkna på effekten av ränta-på-ränta är avkastning och månadssparande två avgörande komponenter. Små procentuella förändringar kan bli stora skillnader över tid. 

Låt oss visa med ett exempel hur 600 kr per månad växte till 302 045 kr på 18 år, trots en insats på ”bara” 129 600 kronor.

Varje år som du får avkastning på ditt sparande så ökar värdet, och om du får avkastning året därpå får du avkastning även på det förra årets avkastning. Så kan det fortsätta, år ut och år in.

Hur är det möjligt? 

Jo, Carnegie Strategifond har gett en genomsnittlig avkastning på 8,2 procent de senaste 18 åren. Värdeökningen sedan 2005 är 310,4 procent, går vi tillbaka till fondens start år 1988 är avkastningen 8739,7 procent och den genomsnittliga avkastningen 13,5 procent per år (per 31-12-23).

Vi kan naturligtvis inte lova något om den framtida avkastningen. Det enda vi kan lova är att göra vårt bästa.

Så varför ska du spara månatligt och långsiktigt?

  1. Det är enkelt. Pengarna dras automatiskt en gång i månaden.
  2. Det blir en god vana. En mindre månadssumma kan på sikt växa till ett betydande belopp.
  3. Lägre risk. Genom att spara varje månad sprids köptillfällena och därmed minskar risken att investera vid fel tillfälle.

Helt enkelt. Ta ett beslut idag som har stor effekt i framtiden.

Så utvecklades 600 kr/månad i carnegie strategifond

ÅrInvesterat kapitalMarknadsvärde
fond
20067 2008 354
200714 40015 367
200821 60015 676
200928 80032 619
201036 00044 949
201143 20045 598
201250 40060 058
201357 60081 072
201464 800101 300
201572 000113 028
201679 200135 318
201786 400152 474
201893 600153 766
2019100 800203 869
2020108 000225 845
2021115 200280 857
2022122 400259 293
2023129 600302 045
Utvecklingen som visas är efter avgifter per den 31 december respektive år. Hänsyn har inte tagits till inflation.

Populära fonder för långsiktigt sparande