Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Ränteuppgång la krokben för sektorn

Månaden var tuff för fastighetsaktier. Återhämtningen som inleddes i oktober förra året bröts i början av februari, helt och hållet drivet av stigande långräntor. Under månaden har den svenska tioåringen stigit från 2,0 procent till 2,6 procent.

Efter den senaste tidens nedgång handlas bolagen till låga multiplar igen. Medianrabatten mot substans för de större fastighetsbolagen ligger på 35 procent och flera bolag handlas till mer än 50 procents rabatt. Givet att jag gör bedömningen att långräntorna inte blir så mycket högre än så här, borde dagens kurser vara ett bra investeringstillfälle. Men osäkerheten är förstås hög just nu.

I övrigt tycker jag kvartalsrapporterna som presenterats den senaste månaden har varit bra med begränsade nedskrivningar, bra nettouthyrning och rimligt kassaflöde. Flera bolag har också lyckats sälja fastigheter till bra priser och emitterat nya aktier och konvertibler för att stärka balansräkningen. Redan gjorda och annonserade nyemissioner i Sverige summerar till omkring 28 miljarder kronor för sektorn, inklusive konvertibler. Den största emissionen på 10 miljarder kronor har annonserats av Castellum. Trots låga värderingar i många fall, har marknaden välkomnat emissionerna. Den positiva effekten av en starkare finansiell position har uppvägt den negativa effekten av att bli utspädd på låga kursnivåer.

Vad gäller värdejusteringar av fastighetsportföljerna kan man säga att de verkade ha liten korrelation med fastighetstypen, tvärt om mot vad jag räknade med. Framför allt blev nedskrivningarna i bostadssegmentet lägre än vad jag befarat. Finska bostadsbolaget Kojamo stack ut med en nedskrivning av fastighetsvärdet med hela 9 procent, men enkelt uttryckt kan man säga att de kom från en högre värderingsnivå från början, åtminstone jämfört med Balders finska bostäder i delägda Sato.

På tal om Finland så har Blackstone nyligen ställt in lösen för en säkerställd obligation med finska fastigheter som säkerhet (delar av Sponda-portföljen). Vakansen i portföljen är höga 45 procent. Vår (fondens) exponering mot Finland är mycket låg just nu.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.