Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Räntor vände upp i februari

Efter att vi under årets inledning noterat ett generellt lägre ränteläge vände räntorna brant uppåt över hela linjen under februari. Ett stramt budskap från den nye riksbankschefen samt högre underliggande inflation, rensat för energi, var inhemska faktorer som bidrog till det högre ränteläget. Den nya riksbankschefen Erik Thedéen höjde som väntat styrräntan med 50 punkter till 3,00 procent. Det fanns däremot en del annat i kommunikationen som överraskade och som bidrar till en mer åtstramande penningpolitik. Redan under våren avser Riksbanken att sälja statsobligationer till ett värde om 3,5 miljarder kronor i månaden och på så vis påskynda sin minskning av balansräkningen. Direktionen kommer också erbjuda större volymer i riksbankscertifikat vilket också väntas bidra till högre marknadsräntor.

Det som därutöver stack ut var att direktionen kommenterade den svenska kronan. Vi har inte sett denna tydlighet tidigare men i den penningpolitiska rapporten är Riksbanken konkret och uttrycker sin syn att om kronan ”fortsätter att utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet”. Thedéens första penningpolitiska möte gick således inte obemärkt förbi. Med fortsatta höga inflationstal kan vi nog vänta oss fortsatt åtstramning även vid kommande möten. Det dröjer dock till slutet av april till nästa gång om de nu inte ser anledning att agera mellan ordinarie möten.

Uppåtrörelsen i svenska räntor var större jämfört med Tyskland och även om rörelsen gav tydligt negativ effekt på Obligationsfondens utveckling klarade vi oss bättre än benchmark då vår portfölj har ungefär ett år kortare duration. Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen under månaden utan det har mer handlat om att balansera så vi haft en rimlig kassaposition.

Carnegie Obligationsfond har en försiktig kreditexponering med investeringar främst i obligationer utgivna av svensk stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med fast ränta och med en förhållandevis lång räntebindning är fonden känslig för rörelser i svenska räntor.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.