Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Rapporter och Riksbanken

Efter en dramatisk mars månad såg vi en betydligt lugnare april. Bolagsrapporterna har duggat tätt och överlag har de varit relativt stabila trots att vi befinner oss i en mer utmanande ekonomisk miljö. Som en följd av att vi varit inne i en rapportperiod har det varit förhållandevis lugnt i primärmarknaden. Vi har sett ett par namn emittera obligationer där emittent och investerare kunnat mötas på nivåer som speglar en viss styrka i marknaden. Vi har bland annat sett en del aktivitet från fastighetsbolag inom Investment Grade segmentet som till exempel Vasakronan.

Tittar man på rapporterna från fastighetsbolagen, en sektor som är och har varit i fokus senaste tiden, kan man som väntat se en försämring i räntetäckningsgraderna men också en styrka i hyresintäkterna då flertalet bolag kunnat inflationsjustera sina hyresnivåer.

Sveaskog emitterade under månaden en obligation i tre olika trancher där vi investerade i dels en 2,5 årig obligation med fast ränta och en 5-årig med rörlig ränta. Det skedde inga stora förändringar i fonden, men likt förra månaden agerade vi i sekundärmarknaden när möjligheter uppstod. Vi fortsatte att så smått addera exponering i redan existerande innehav som exempelvis fastighetsservicebolaget COOR, industrikoncernen Lifco, Tele2, Hexagon samt i en hållbarhetslänkad obligation från Gränges.

Riksbanken valde som väntat att höja styrräntan med 50 punkter, men en viss oenighet i direktionen där två ledamöter ville se 25 punkter i kombination med en mjukare kommunikation där sänkningar nu kan ligga närmare i tiden än väntat fick förväntningar på den fortsatta räntebanan att sänkas något.

Mot bakgrund av generellt bra rapporter och en riskaptit hos investerare kan vi troligtvis se framemot en aktiv maj månad där marknaden har support för att även fortsättningsvis hålla sig stabil. Vi ser dock att det är troligt med viss volatilitet framöver då flera osäkerhetsfaktorer kan påverka den ekonomiska utvecklingen och vi står därför fast vid vårt fokus på att bibehålla en defensiv och diversifierad portfölj.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.