Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Rapportsäsong

Oktober innebar starten på rapportsäsongen och en månad med svag utveckling på de nordiska börserna. Vi såg ännu en period med stor spridning mellan sektorer där banker och sencykliska verkstadsbolag hade en negativ utveckling, samtidigt som medtech och telekom stått emot bättre. Bland rapporterande bolag var vinster och lönsamhet generellt på en fortsatt hög nivå men ökande finansieringskostnader sätter press på bolag med skuld. Framåt syns svagare orderingång hos de flesta bolagen vilket, om än naturligt i detta skede, medförde stora kursrörelser på rapportsläpp.

Ett praktexempel är Lifco som levererade ytterligare en stark rapport. Samtliga affärsområden uppvisade god tillväxt och lönsamhetsförbättringar, och ett väldigt starkt kassaflöde bidrog till att ytterligare stärka den redan stabila balansräkningen. Lifco:s strategi att förvärva bolag med eget kassaflöde har visat sig framgångsrikt i många år och vi ser nu att detta kommer bidra till att bolaget fortsätter växa. De flexibla strukturen inom divisionerna gör att de snabbt kan anpassa kostnadsbasen till efterfrågan vilket ger bra möjligheter att försvara marginaler i ett svagare konjunkturläge.

Av andra rapporter presenterade Getinge starka siffror där bolaget lyckats navigerat igenom problemen med produktion av vissa förbrukningsvaror och levererade ett starkt kassaflöde. Bolaget har en stark orderbok inom Acute Care Therapies och den fortsatt höga aktiviteten inom elektiv kirurgi bådar väl för efterfrågan inom Surgical Workflows framöver. Alfa Laval kom också med en stark rapport och stack ut bland verkstadsbolagen då de lyckades stärka orderboken ytterligare under kvartalet. Det relativt nya aktifeinnehavet Handelsbanken presenterade en väldigt stark rapport och belönades på börsen där vi tror att bolagets defensiva kvaliteter kommer att belönas i denna volatila marknad. Som resultat har vi följaktligen börjat reducera vår skuldexponering mot Handelsbanken när vi ser bättre potential i att äga aktien.

Fondens ränteportfölj tickar på och vi har under månaden inte gjort några nämndvärda förändringar. Marginalinvesteringar har skett i aktier för att balansera vikten när marknaderna utvecklats svagt.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.