Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Riksbanken höjer till 2,50

Årets sista planerade penningpolitiska möte landade i en höjning av styrräntan med 0,75 procent. Detta var någorlunda i linje med marknadens förväntningar även om det fanns spekulationer om ännu en 100 punkters höjning. Riksbanken gjorde även en justering av räntebanan som man nu skruvar upp till att höjas till strax under tre i början av nästa år och där väntas sedan styrräntan ligga kvar fram till 2025.

Stibor har successivt rört sig upp mot de nya nivåerna för styrräntan och 3 månaders Stibor, som ju utgör basen för våra innehav i obligationer med rörlig ränta, avslutade november på 2,46 procent. Under 2022 har vi förhållandevis snabbt fått en helt annan räntebas att utgå ifrån när vi ser till underliggande avkastningspotential i Likviditetsfonden. Detta börjar nu märkas i den löpande avkastningen och bidrog till att november blev en stark månad sett till fondens avkastning.

Under månaden deltog vi i ett antal transaktioner i primärmarknaden. I det mer försiktiga segmentet var vi med i en emission av Göteborg Stad. Vi var även med i en grön emission av statligt ägda Jernhusen. Bolaget är ett exempel på fastighetsemittenter där vi är bekväma att investera även i tider av lite mer utmanande förutsättningar. Bolaget har låg skuldsättningsgrad och stark räntetäckningsgrad. Deras kreditbetyg från Standard and Poor’s är A. De fokuserar på hållbarhet även i det kortare perspektivet och ska halvera sin klimatpåverkan under perioden 2020 fram till 2030.

Deras fastighetsbestånd är kopplat till svenska järnvägsnätet och består i huvudsak av stationer och depåer. Vi investerade i deras obligation med två års löptid som kom med en kreditmarginal om 67 punkter.

Vi var även med i emissioner från lastbilstillverkarna Volvo och Scania och hade parallellt en hög aktivitet i andrahandsmarknaden där vi adderade gröna obligationer i Lejonfastigheter med Linköpings kommun som bakomliggande ägare. Vi köpte också en del i mer traditionella företagsobligationer i telekombolaget Telenor och skogsbolaget Holmen.

Carnegie Likviditetsfond upprätthåller en försiktig profil genom våra investeringar i obligationer utgivna av emitteter med en hög kreditkvalitet. Fonden har låg ränterisk.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.