Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Fastighetsfond Norden, Nyhet

Rimliga rapporter från fastighetsbolagen

Ränterörelser har som vanligt haft en stor påverkan på kursutvecklingen för fastighetsbolagen. Inflationen för juni kom in lite högre än väntat och fick initialt räntorna att stiga och fastighetsbolagen att backa något. Resten av månaden har tvärtom präglats av sjunkande inflationsförväntningar, sjunkande långräntor och en stark utveckling för fastighetsbolagen på börsen. Aktiekurserna för fastighetsbolagen har under månaden som helhet stigit med runt 12 procent.

De flesta fastighetsbolagen har släppt sina resultat för det andra kvartalet under månaden. På aggregerad nivå (10 bolag) var nettouthyrningen positiv och starkare än i de två senaste kvartalen. Den ekonomiska uthyrningsgraden blev 93,7 procent (93,8 procent i Q4). Fastighetsvärdena skrevs ner med i snitt 1,2 procent, framför allt drivet av högre avkastningskrav. Från botten har avkastningskraven nu ökat med i snitt 50 bps. Om något, känns nedskrivningarna lite väl blygsamma, men samtidigt går det faktiskt att sälja utvalda fastigheter nära bokfört värde. Fabege sålde till exempel nyligen två fastigheter till Nrep för 3,4 miljarder kronor, i linje med bokfört värde.

Byggbolagen, speciellt NCC, passade också på att släppa positiva kvartalssiffror. NCC är ju delvis hjälpta av att de inte har någon bostadsutveckling längre, men även justerat för det var resultatet starkt. Aktien har gått bra både före och efter rapporten och jag har då passat på att sälja lite av fondens innehav.

Som vanligt arrangerade Paulsson-sfären och några bolag till, kapitalmarknadsdagar med fastighetstema i Båstad. Intressanta presentationer och diskussioner även om vissa frågor togs på volley. Jag deltog i en paneldebatt och fick frågan om hur många fastighetsbolag som behöver göra nyemissioner det kommande året. Jag svarade färre än tio. Strax därefter annonserade Logistea en nyemission. Det kanske blir fler än tio ändå.

Lite förvånad är jag över den svaga kursutvecklingen i just Logistea den senaste tiden. Ilija Batljan har ju sålt sina aktier till en mer stabil ägare och övriga större aktieägare har tillräckligt med goda finanser för att garantera emissionen på 400 miljoner kronor, en emission som kommer att täcka alla Logisteas obligationsförfall.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.