Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Rivstart och emissionsfönster

Marknaden har varit väldigt aktiv med flertalet emittenter som inhämtat kapital och refinansierat befintliga obligationer. Vi är fortsatt försiktigt inställda till primärmarknaden vad gäller high yield men har under månaden varit med och förlängt en del av vår exponering i norska skuldköpsbolaget Axactor. Handelsbanken gav ut en grön bostadsobligation som vi också valde att investera i. Portföljen har därmed en exponering om dryga 21 procent mot just gröna obligationer.

Marknaden har varit förhållandevis stark under augusti månad och vi passade på att vikta om från befintliga high yield innehav till några nya för att ytterligare öka diversifieringen. Vi köpte under månaden enbart namn i den högre delen av ratingskalan för high yield, så kallade BB-bolag, vilka ofta karakteriseras av stabilare intjäning och lägre skuldsättning. Exempel på bolag vi köpt är svenska gamingbolaget Stillfront och Cambio som tillhandahåller journalsystem till svenska regioner. Cambio meddelande glädjande nog även i sin Q2-rapport att regionerna vill förlänga avtalen med en ny femårsperiod.

På temat Q2-rapporter så har samtliga av portföljens innehav nu rapporterat vilka över lag kan sammanfattas som förhållandevis stabila. Samtidigt ser vi hur många bolag på marknaden guidar för risk för lite tuffare tider framgent vilket gör oss än mer övertygade om vår något mer försiktiga positionering av fonden med en klar övervikt mot investment grade som väntas bli ännu mer tydlig efter höstens väntade high yield förfall som till stor del kommer återinvesteras i säkrare papper.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att fokusera på en defensiv och diversifierad portfölj där vi börjar se att nedsidan är mycket begränsad i de namn som haft sämst utveckling samtidigt som vi ser att en återhämtning i pris när vi börjar närma oss förfall i många fina namn kommer hjälpa avkastningen framgent.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.