Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Sektorn på årslägsta igen

Det har minst sagt varit en händelserik månad för fastighetsbolagen. Framför allt har SBB dragit med sig resten av sektorn ner, trots att det handlar väldigt mycket om bolagsspecifika parametrar för SBB.

Ratinginstitutet S&P sänkte under månaden kreditbetyget för SBB:s obligationer till skräpstatus. Jag noterar att S&P säger att nedgraderingen är företagsspecifik och inte sektorgenerell. Nedgraderingen sänkte aktien och utlöste sannolikt försäljningar av tillgångar i SBB och även i Ilija Batljans ägarbolag. Vi passade på att öka i Fastpartner men var inte med i placeringen av SBB:s JM-aktier. Den senaste tiden har det också spekulerats i om SBB brutit mot räntetäckningen i kovenanterna för obligationerna. Jag gör bedömningen att de inte har gjort det, men osvuret är bäst. Vi har sålt i SBB under våren och tillsammans med kursutvecklingen innebär det att vårt innehav nu utgör mindre än en procent av fonden. Det är svårt att säga vad som kommer att hända härnäst i bolaget. I skrivande stund avgår Batljan som Vd och ersätts av Leiv Synnes, tidigare finanschef i Akelius. Möjligen pekar det på att Akelius går in som ägare.

För Castellum blev nyemissionen klar i slutet av månaden. Jag ser stor potential i Castellum och tecknade fondens andel, vilket innebär att Castellum nu är fondens största innehav. Belåningen i bolaget är relativt låg efter emissionen, fastigheterna har relativ hög avkastning och priset på börsen ser jag som mycket attraktivt.

En stor och intressant fastighetsaffär genomfördes också under månaden. AP7 köpte 33 procent av fastigheten Urban Escape, som bland annat huserar Gallerian i Stockholm. I mina ögon var priset, som motsvarar drygt 160 000 kr/m2, oväntat högt. Det är AP7:s första fastighetsinvestering. Totalt siktar de på att bygga upp en fastighetsportfölj på runt 80 miljarder kronor. Fabege och Hufvudstaden har liknande fastigheter men har sina fastigheter bokade till 65 000 respektive 127 000 kr/m2 och aktierna handlas dessutom till stora rabatter mot bokförda värden. Jag noterar också att Geveran (John Fredriksen) nyligen har flaggat upp i Fabege för mer än 5 procent. Fredriksen äger bland annat även Norwegian Property (centrala fastigheter i Oslo) som han köpte ut från den norska börsen för några år sedan.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.