Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Små justeringar i fondens innehav

Oktober kom att bli den tredje månaden i rad med svag börsutveckling. Såväl Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX som Carnegie Small Cap index föll kraftigt, OMX med ca 4% och CSX med ca 3%. Ser vi på 3 månader har OMX tappat knappt 8% och CSX dryga 10%. Det svenska fastighetsindex (CRERX) droppade 4%, och är ned 10% på 3 månader. Även breda amerikanska index föll tillbaka. När vi summerade september så förklarade vi den svaga börsutvecklingen med kraftigt stigande långräntor. I oktober så var långräntor stabila och rapportsäsongen som inleddes mot slutet på månaden visade förhållandevis goda resultat. Vår bedömning är därför att den börsoro som byggdes upp i förra månaden följde med in i oktober.

Om vi sammanfattar rapporterna för Q3 ser vi att tidigt cyklisk verkstad (som Sandviks vändskär eller SKFs kullager) nu upplever negativa volymer, men där lönsamhet håller emot väl. Bankerna åtnjuter den bästa lönsamheten i modern tid, med höga räntenetton, obefintliga kreditförluster och kapitalgenerering över utdelningsmål, men de slog generellt inte längre marknadens förväntan och framför allt SEB och Swedbanks aktier fick lite stryk av detta. Telia rapporterade sin bästa kvartalsrapport på många år, där ett kraftigt förbättrat kassaflöde var den viktigaste ljuspunkten.

Electrolux har det fortsatt tufft med nära noll resultat på rörelsenivå. Men bolaget uppvisade ett bättre kassaflöde under kvartalet, ökade sitt besparingsprogram, har tillgångar att avyttra och ett stort kreditutrymme. Det kommer att ta lite tid att vända Electrolux men vi är övertygade att huvudägaren Investor nu lägger extra fokus på detta. Valberedningen (med Investors VD som ordförande) utsåg i samband med rapporten Torbjörn Lööf till ny styrelseordförande, ett viktigt steg i detta.

Fonden gjorde endast små justeringar i innehav under månaden, men vi ökade SOBI när aktien föll tillbaka i mitten på månaden (före rapport). Nu har vi sett marknaden komma ner kraftigt de senaste 3 månaderna och en del högt värderade aktier börjar närma sig mer normala värderingsnivåer. Vi utvärderar löpande potentiellt nya innehav i aktier som kan ha tagit oförtjänt mycket stryk.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.